ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Nadnárodní korporace (Multinational corporation)
Nadnárodní korporace (Multinational corporation, používá se zkratka MNC) je podnik, firma se sídlem v jedné zemi, která svoji činnost provozuje ve více zemích nebo státech prostřednictvím zahraničních, vlastněných nebo kontrolovaných dceřiných společností.

Nadnárodní korporace (Multinational corporation, používá se zkratka MNC) je podnik, firma se sídlem v jedné zemi, která svoji činnost provozuje ve více zemích nebo státech prostřednictvím zahraničních, vlastněných nebo kontrolovaných dceřiných společností. Nadnárodní korporace provádí přímé zahraniční investice v cílových zemích, operuje na území několika zemí / států, kde produkuje výrobky či služby (nejen prodává).

Za nejstarší nadnárodní korporace jsou považovány koloniální východoindické společnosti (např. Britská Východoindická společnost), které vznikaly v průběhu 17. století díky obchodu s asijskými komoditami jako byl čaj, koření, látky nebo šperky.

Nadnárodní korporace v praxi: Důvodem vzniku nadnárodních korporací je hledání nových trhů pro odbyt výrobků či služeb, hledání umístění efektivnější a úspornější výroby (obvykle ve státech s nižšími náklady na výrobu). Nadnárodní korporace mohou využívat úspor z rozsahu díky hromadné výrobě a mohou také těžit na lokálních trzích z monopolního postavení. Někdy používají nekalé praktiky, jako je cenový dumping. Další kontroverzní témata spojená s MNC jsou lobbying, využívání dětské práce, využívání daňové optimalizace v daňových rájích, hrozba vystoupení z trhu nebo zneužívání ochrany intelektuálního vlastnictví k ochraně vlastního trhu.

Nadnárodní korporace kontrolují 1/3 světového obchodu, většina nadnárodních korporací má sídlo v rozvinutých průmyslových zemích. Nejvíce nadnárodních korporací se nachází v těchto odvětvích:

Řízení nadnárodních organizací je zpravidla centrální, globální rozhodování jsou prováděna mateřskou firmou, podobně výzkum a vývoj je obvykle v mateřské společnosti, pobočky v jednotlivých zemích realizují spíše výrobu. Stejně tak zisk a dividendy jsou v převážné míry odváděny do mateřské společnosti.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.08.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí