ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je NACE - Evropská klasifikaci ekonomických činností
NACE je klasifikace ekonomických činností vydávána Evropskou komisí.

NACE je zkratka pro klasifikaci ekonomických činností vydávanou Evropskou komisí. Zkratka NACE pochází z francouzštiny (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne). Klasifikace vznikla v roce 1970 a je založená na mezinárodní klasifikaci ISIC.

K čemu je NACE?

Klasifikace činností NACE se používá například pro vydávání oprávnění k podnikání (např. živnostenské listy) a pro zařazení předmětů podnikání. Každé podnikání a předmět činnosti firem je zařazení do minimálně jedné skupiny dle NACE. Klasifikace se také používá pro zpracování statistických dat a jejich srovnání mezi státy. Díky tomu lze činnosti porovnávat mezi jednotlivými evropskými státy, protože je její používání ve státech Evropské unie povinné.

Jaké je hlavní členění NACE a co do něj patří?

Každá činnost každé firmy nebo organizace musí být zařaditelná minimálně do jedné z kategorií NACE. Hlavní členění, které je rozpadnuto na detailní činnosti (viz přílohy) je následující.

 • A Zemědělství, lesnictví, rybářství
 • B Těžba a dobývání
 • C Zpracovatelský průmysl
 • D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace vzduchu
 • E Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi
 • F Stavebnictví
 • G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
 • H Doprava a skladování
 • I Ubytování, stravování a pohostinství
 • J Informační a komunikační činnosti
 • K Peněžnictví a pojišťovnictví
 • L Činnosti v oblasti nemovitostí
 • M Profesní, vědecké a technické činnosti
 • N Administrativní a podpůrné činnosti
 • O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
 • P Vzdělávání
 • Q Zdravotní a sociální péče
 • R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
 • S Ostatní činnosti
 • T Činnosti domácností
 • U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Má NACE srovnání ve světě, co je podobné klasifikace mimo Evropskou unii?

NACE je jeden ze systémů klasifikace podnikatelských činností. Podobné klasifikace jsou

 • ISIC (International Standard Industrial Classification) - Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností klasifikace Spojených národů
 • CPC (Central Product Classification) je klasifikace výrobků, zastřešují Spojené národy
 • SITC (Standard International Trade Classification) je agregovaná klasifikace přemístitelných výrobků pro statistiku mezinárodního obchodu
 • CPA (Classification of Products by Activity) je standardní klasifikace produkce Evropské unie
 • PRODCOM (PRODuction COMmunautaire) jsou evropské statistiky průmyslové produkce Evropské unie
 • CN (Combined Nomenclature) je Kombinovaná nomenklatura Evropské unie
 • HS (Harmonized System) - Harmonizovaný systém je klasifikace Světové celní organizace
 • NAICS (North American Industry Classification System Statistical bureaus of US, Canada, and Mexico)
 • ANZSIC (Australian and New Zealand Standard Industrial Classification)
 • SIC (Standard Industrial Classification US production) - je nahrazován NAICS
 • ICB (Industry Classification Benchmark Dow Jones) - vytvořená pro potřeby burzy FTSE
 • GICS (Global Industry Classification Standard) - vytvořená pro potřeby finanční burzy
 • TRBC (Thomson Reuters Business Classification)

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související instituce:

 • Český statistický úřad
předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí