ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je NACE - Evropská klasifikaci ekonomických činností
NACE je klasifikace ekonomických činností vydávána Evropskou komisí.

NACE je zkratka pro klasifikaci ekonomických činností vydávanou Evropskou komisí. Zkratka NACE pochází z francouzštiny (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne). Klasifikace vznikla v roce 1970 a je založená na mezinárodní klasifikaci ISIC.

K čemu je NACE?

Klasifikace činností NACE se používá například pro vydávání oprávnění k podnikání (např. živnostenské listy) a pro zařazení předmětů podnikání. Každé podnikání a předmět činnosti firem je zařazení do minimálně jedné skupiny dle NACE. Klasifikace se také používá pro zpracování statistických dat a jejich srovnání mezi státy. Díky tomu lze činnosti porovnávat mezi jednotlivými evropskými státy, protože je její používání ve státech Evropské unie povinné.

Jaké je hlavní členění NACE a co do něj patří?

Každá činnost každé firmy nebo organizace musí být zařaditelná minimálně do jedné z kategorií NACE. Hlavní členění, které je rozpadnuto na detailní činnosti (viz přílohy) je následující.

 • A Zemědělství, lesnictví, rybářství
 • B Těžba a dobývání
 • C Zpracovatelský průmysl
 • D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace vzduchu
 • E Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi
 • F Stavebnictví
 • G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
 • H Doprava a skladování
 • I Ubytování, stravování a pohostinství
 • J Informační a komunikační činnosti
 • K Peněžnictví a pojišťovnictví
 • L Činnosti v oblasti nemovitostí
 • M Profesní, vědecké a technické činnosti
 • N Administrativní a podpůrné činnosti
 • O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
 • P Vzdělávání
 • Q Zdravotní a sociální péče
 • R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
 • S Ostatní činnosti
 • T Činnosti domácností
 • U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Má NACE srovnání ve světě, co je podobné klasifikace mimo Evropskou unii?

NACE je jeden ze systémů klasifikace podnikatelských činností. Podobné klasifikace jsou

 • ISIC (International Standard Industrial Classification) - Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností klasifikace Spojených národů
 • CPC (Central Product Classification) je klasifikace výrobků, zastřešují Spojené národy
 • SITC (Standard International Trade Classification) je agregovaná klasifikace přemístitelných výrobků pro statistiku mezinárodního obchodu
 • CPA (Classification of Products by Activity) je standardní klasifikace produkce Evropské unie
 • PRODCOM (PRODuction COMmunautaire) jsou evropské statistiky průmyslové produkce Evropské unie
 • CN (Combined Nomenclature) je Kombinovaná nomenklatura Evropské unie
 • HS (Harmonized System) - Harmonizovaný systém je klasifikace Světové celní organizace
 • NAICS (North American Industry Classification System Statistical bureaus of US, Canada, and Mexico)
 • ANZSIC (Australian and New Zealand Standard Industrial Classification)
 • SIC (Standard Industrial Classification US production) - je nahrazován NAICS
 • ICB (Industry Classification Benchmark Dow Jones) - vytvořená pro potřeby burzy FTSE
 • GICS (Global Industry Classification Standard) - vytvořená pro potřeby finanční burzy
 • TRBC (Thomson Reuters Business Classification)

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související instituce:

 • Český statistický úřad
předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.11.2016

Komentáře

peter kewer před 9 měsíci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí