ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Nabídka (v Ekonomii)
Nabídka je pojem ekonomické teorie. Je to souhrn nabízených statků na trhu, kde se potkává s poptávkou zákazníků.

Nabídka (Supply) je pojem ekonomické teorie. Je to souhrn nabízených statků na trhu, kde se potkává s poptávkou zákazníků. Ekonomická teorie rozlišuje:

  • Agregátní nabídka (Aggregate supply) – souhrn všech zamýšlených prodejů v dané ekonomice. Je určena objemem výrobků a služeb, které prodávající chtějí prodat a výší cen, za které chtějí prodávat.
  • Individuální nabídka (Individual supply) – objem zamýšlených prodejů a cen, za které je jediný prodejce ochoten prodávat.
  • Dílčí/tržní nabídka (Market supply) – objem zamýšlených prodejů a cen jediného výrobku nebo služby od všech jeho výrobců.

Graficky popisuje nabídku křivka nabídky. Ta se zakresluje do grafu následovně:

Křivka nabídky

Na vodorovné ose je zachyceno nabízené množství produktu (Q) a na svislé ose je zachycena jeho cena (P). Křivka nabídky (S) nemá náhodný tvar. Roste směrem doprava nahoru. Odpovídá zákonu rostoucí nabídky - s růstem ceny nabízené množství roste. Pro výrobce je logicky zajímavější prodávat za vyšší ceny a růst ceny láka do odvětví nové výrobce. Růst ceny současně umožňuje vyšší objem výroby - výrobci vydělají více a mohou pořídit další výrobní faktory. Asi hlavním důvodem zákona rostoucí nabídky je zákon klesajících výnosů. Protože výnosnost faktorů s rostoucím objemem výroby klesá, mohou výrobci vyrobit dodatečné jednotky výstupu jen za vyšších nákladů, které si logicky vyžádají růst ceny.

Na straně nabídky dochází mezi jednotlivými producenty ke konkurenci. Vzájemně se snaží přetáhnout zákazníky tím, že nabízejí své produkty za nižší cenu.

Nabídka v interakci s poptávkou formují trh.

Nabídka v praxi: Znalost nabídky na trhu je jednou ze základních informací, se kterými každý podnik musí pracovat. A to jak nabídky vlastní (portfolio produktů či služeb), tak nabídku konkurence. Nabídka ovlivňuje chování podniku na trhu ve všech směrech - ovlivňuje produktové portfolio, celý životní cyklus výrobků i služeb, rychlost inovací, způsob propagace, marketing a cenu. V silně konkurečním prostředí (silná nabídka ostatních firem) musí podnik reagovat buď snížením ceny, zlepšením kvality, silnou propagací nebo přesunem do méně konkurenčního segmentu.

Podniky zjišťují nabídku pomocí různých forem průzkumů trhu a osobní znalostí svých obchodníků. Schopnost správně odhadnout současný a zejména budoucí stav na trhu musí být jedna ze základních schopností manažera obchodu (CSO).

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 09.12.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí