ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Mzda (Wage)
Mzda (Wage) je pojem pro odměnu poskytovanou organizací pracovníkům za práci. Mzda může mít podobu peněžitého i nepeněžitého (naturální mzda) plnění.

Mzda (Wage) je pojem pro odměnu poskytovanou organizací pracovníkům za práci. Mzda může mít podobu peněžitého i nepeněžitého (naturální mzda) plnění.

Využití mzdy v praxi: Mzda je kompenzací za vykonanou práci (za dosažený pracovní výkon a chování). Mzda je obvykle vyplácena k pevnému termínu nebo k odvedenému výkonu (mzda za úkol nebo mzda za odvedený čas). V některých zemích je mzda, na rozdíl od platu vyplácena v kratších intervalech, obvykle týdně a je více závislá na výkonu.

Pro odměnu poskytovanou zaměstnavatelem za práci se ještě používá výraz plat (Salary). V některých zemích je rozdíl mezi nimi striktně vymezený legislativou, v některých zemích rozdíl mezi mzdou a platem jasně vymezený není.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Česká republika)
Mzda v České republice

Mzda (Wage) je pojem z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, který v České republice označuje peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Organizace je povinna při stanovení a vyplácení mezd respektovat několik zásad:

- Mzda poskytnutá organizací za vykonanou práci musí být diferencována podle Složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, Obtížnosti pracovních podmínek, Pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků
- Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty je organizace povinna poskytovat stejnou mzdu
- Výše mzdy musí být sjednána v pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě, v jiné smlouvě nebo případně vnitřním předpisem či mzdovým výměrem
- Poskytovaná mzda nesmí být nižší než {Minimální mzda | minimální mzda}
- Mzda je splatná po vykonání práce, nejpozději v následujícím měsíci po měsíci, ve kterém pracovníkovi vzniklo na ni právo

Odměňování pracovníků upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Mzda se může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy.

Na rozdíl od platu je v České republice mzda vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům.

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.08.2016

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí