ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Myšlení (Thinking)
Myšlení (Thinking) zahrnuje rozumové procesy a funkce jako je rozhodování, řešení problémů, usuzování, tvořivost, inteligence apod.

Myšlení (anglicky Thinking) je nejsložitější a nejvyšší psychický poznávací proces, který se odehrává v lidském mozku. Je založené na postihování vztahů mezi předměty a lidmi. Myšlení lidem umožňuje poznávat okolní svět, rozhodovat se, řešit problémy a situace, vytvářet a vymýšlet nové věci a způsoby řešení.

Při myšlení mozek pracuje s informacemi a vjemy z našeho okolí, které zpracovává na základě zkušeností a předchozích zážitků. Protože každý člověk je jiný - má jiné předpoklady, ale i zážitky a zkušenosti, tak myšlení každého člověka ve stejné situaci bude jiné.

Myšlení je klíčovým tématem kognitivní psychologie. Významnou roli mohou při myšlení - zejména při rozhodování - hrají podle posledních výzkumů emoce, které nás ovlivňují, zejména v našem rozhodování. Více než vztah rozum × cit a platí tedy vztah rozum + cit.

Jaké existují druhy myšlení?

Existuje celá řada přístupů a názorů, jak dělit myšlení. Uveďme alespoň ty základní a nejběžnější:

  • konvergentní myšlení
  • divergentní myšlení
  • konkrétní myšlení
  • abstraktní myšlení
  • deduktivní myšlení
  • induktivní myšlení

Jaké rozumové procesy myšlení zahrnuje?

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí