ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je MTTR (Mean Time To Repair) střední doba opravy
MTTR (Mean time to Repair) je ukazatel kvality, který vyjadřuje průměrný čas za který je možné zařízení nebo komponentu opravit nebo vyměnit. Například baterii v zařízení.

MTTR (Mean time to Repair) - střední doba opravy, nebo také střední doba obnovy je ukazatel kvality, který vyjadřuje průměrný čas za který je možné zařízení nebo komponentu opravit nebo vyměnit.

MTTR je jeden ze základních ukazatelů udržovatelnosti věcí - zařízení, komponent, strojů, systémů a podobně. Jinými slovy je to čas, po který je daná věc odstavená a nemůže být používána. Počítá se sem kompletní nedostupnosti daného zařízení, která je vyvolaná opravou nebo zásahem údržby. Nízká hodnota MTTR znamená, že daná věc je zpět v provozu rychle. MTTR se může pohybovat od minut až po dny. Ve svém důsledku má tedy velký dopad na provoz a celkovou dostupnost daných komponent, strojů nebo systémů.

Každé zařízení vyžaduje po určité době zásah údržby nebo opravu (například výměna baterie v UPS, výměna disků v serveru, výměna oleje motoru, revize elektroniky v elektrickém zařízení a podobně).

MTTR někdy zahrnuje i čas, od kterého nastane porucha, před dobu, kdy je porucha zjištěna až po okamžik, kdy je porucha odstraněna.

K čemu se využívá MTTR v praxi?

Tento ukazatel bývá součástí smlouvy o údržbě, jako součást SLA ukazatelů, protože u systémů, kde je vyžadovaná vysoká míra dostupnosti, je celková délka opravy velmi důležitá. V takovém kontraktu je také velmi důležité stanovit, jak se MTTR počítá - správně by měla zahrnovat celkový čas odstávky na straně klienta, protože jinak hrozí, že dodavatel bude počítat pouze čas samotné opravy, ale nezapočte do něj čas administrativního zpracování, objednání náhradních dílů a podobně, což může celkovou odstávku značně protáhnout.

Design systémů vedoucí k nízkému MTTR

Krátký čas opravy musí vycházet již z návrhu daného produktu nebo služby. Později lze takovou vlastnost dohnat jen velmi obtížně. Proto se u produktů nebo služeb, u kterých je dostupnost důležitá, dbá na rychlost opravy nebo výměnu již při jejich návrhu. Cílem je, aby byly snadno udržovatelné a servisní zásahy znamenaly co nejmenší zásah do nedostupnosti. Například servery, na kterých jsou provozovány aplikace vyžadující vysokou dostupnost jsou konstruovány tak, že výměna jednotlivých disků je možná za chodu aniž by to jakkoliv omezilo provoz celého serveru. Jinými slovy aby věc byla snadno udržovatelná, snadno vyměnitelná nebo snadno udržovatelná. Takové přístupy k návrhu se nazývají jako Fault-tolerant design nebo Modular design. Například modulární design vede k tomu, že MTTR je kratší, protože jednotlivé komponenty jsou snadno vyměnitelné. Typicky je vyměněna celá komponenta za jinou a poškozená komponenta je opravena následně, aniž by to mělo vliv na nedostupnost daného zařízení.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.08.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená