ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


MSP ® (Managing Successful Programmes)

MSP Logo MSP® (Managing Successful Programmes) – je standard vlastněný a vydávaný Cabinet Office (ex OGC). Jde o publikaci s nejlepší praxí pro řízení programů.

MSP definuje řízení programů jako “koordinované organizování, směřování a implementace dokumentů nebo projektů a změnových aktivit s cílem dosáhnout výstupů a benefitů, které mají pro organizaci strategický význam”. MSP framework je založen na třech klíčových konceptech:

  • MSP Principles (MSP Principy)
  • MSP Governance
  • MSP Transformational Flow (MSP Transformační tok)

Využití nejlepší praxe MSP v praxi: Adoptováním MSP do svých pravidel získá organizace strukturovaný rámec, který pomáhá vyhnout se běžným problémům a chybám a dosáhnout strategických cílů.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Poznámka: MSP® je registrovaná ochranná známka Cabinet Office.