ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je MRR (Monthly Recurring Revenue)
MRR (Monthly Recurring Revenue) je ukazatel, který vyjadřuje měsíční obrat z pravidelných výnosů.

MRR (Monthly Recurring Revenue) je ukazatel, který měří měsíční obrat z pravidelných výnosů. Jinými slovy je to součet všech výnosů z přeplatného nebo jiných pravidelných a opakovaných plateb za mměsíc. Je to jeden z typických nejdůležitějších obchodních ukazatelů u firem, jejichž příjmy jsou založené na pravidelných platbách od zákazníků. Typicky se jedná o poskytování něčeho jako služby (např. SaaS). Pro poskytovatele SaaS je totiž MRR společně s ARR (roční obdoba MRR) zcela klíčový ukazatel jejich výkonnosti. Dává poměrně dobrý obrázek jak o celkovém trendu výnosů v jednotlivých měsících za sebou - je na něm dobře vidět růst či pokles (který můžeme vyjádřit například pomocí CAGR).

MRR je tedy oblíbené z toho důvodu, že se relativně snadno predikuje dopředu a jeho stabilita je tedy dobrý základ pro finanční a jiné plánování. I pokud dochází k jeho poklesu, ten obvykle nenastavá nijak skokově, jako tomu může být v případě jednorázových příjmů. Případný pokles MRR bývá pozvolný - závisí na přírůstu nových zákazníků a úbytku těch stávajících (revenue churn).

Firmy, které vykazují rostoucí MRR jsou z uvedených důvodů investory považovány za finančně stabilní a tedy jejich valuace se pohybuje nad průměrem trhu.

Jak se MRR počítá?

Obecně MRR vyjádříme jako sumu všech stávajících příjmů od stávajících a nových zákazníků z předplatného od kterého odečteme zrušené předplatné v daném měsíci (viz churn, revenue churn). Velmi podstatná je také životní cyklus, Lifetime Value zákazníka, který předplatné platí. Většinou se očekává delší než jeden rok (typicky 3-5 let), což znamená poměrně nízké procento odchodu stávajících zákazníků v průběhu jednoho měsíce.

Alternativně můžeme ukazatel vyjádřit jako roční hodnotu (ARR).

  • MRR = ARR / 12

Za určitých okolností se mohou rozlišovat různé typy MRR, jako například

  • MRR pouze z existujících zákazníků
  • MRR pouze z nových zákazníků
  • MRR z křížného prodeje produktů

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.04.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená