ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Moderní personální management

.jpg

Nejnovější trendy a technologie

Kniha předkládá postupy, rady a cenné zkušenosti světové personální konzultantské firmy Towers Perrin, jak se vypořádat se změnami v řízení lidských zdrojů, které jsou důsledkem využívání informačních sítí a dalších technologií. Autoři se zabývají konkrétními možnostmi vytváření a realizace systému řízení lidských zdrojů využívajícího informační sítě, novou rolí personálních útvarů, informačními technologiemi v odměňování a rozvoji pracovníků, získáváním, výběrem a formováním pracovníků pomocí sítí.

Pojednávají o intranetových systémech služeb pro pracovníky a o nadstavbových aplikacích pro manažery. Nabízejí mnoho praktických návodů, jak využít informační technologie ke zlepšování efektivnosti personální práce a ke zvyšování jejího přínosu pro dosahování cílů organizace. Kniha je určena personalistům a všem manažerům a specialistům, kteří chápou zlepšení řízení lidských zdrojů jako podnikatelskou příležitost.