ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Modely ošetrovateľstva v kocke

Modely-osetrovatelstva-v-kocke

Predkladaná publikácia je určená študentom ošetrovateľstva a ich pedagógom, zdravotným sestrám, ale aj všetkým odborným pracovníkom, ktorých zaujíma problematika teórie ošetrovateľstva. Učebný text ponúka nielen základnú terminologickú orientáciu potrebnú pre pochopenie časti teoretickej bázy ošetrovateľstva, ale aj vybrané najzaujímavejšie ošetrovateľské teórie a modely. Ponúknuté teórie a modely ošetrovateľstva pom˘žu čitateľom rozšíriť si schopnosť identifikácie problémov pacienta/klienta a ich príčin, a poskytujú návod na ich riešenie.