ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Model rozhodování a vedení dle Vrooma, Yettona a Jago
Model dle Vrooma, Yettona a Jago je rozhodovací model nebo též model vedení založený na pěti stylech vedení a sadě otázek v podobě rozhodovacího stromu. Slouží k rozhodnutí o tom, jaký použít styl řízení v té které situaci.

Model rozhodování a vedení Vroom, Yetton a Jago (Vroom-Yetton-Jago Normative Leadership Decision Model) je rozhodovací model/model vedení který je založen na pěti stylech vedení a sadě otázek v podobě rozhodovacího stromu, respektive matematického expertního modelu.
Model Vroom, Yetton a Jago je novější verzí původního modelu Vroom-Yetton, který využíval rozhodovací strom. Novější verze modelu používá expertní systém založený na matematickém výpočtu. Model je založen na dvou faktorech, které zásadním způsobem ovlivňují efektivnost rozhodnutí a volbu vhodného stylu rozhodování a řízení manažera a to:

 • Kvalita rozhodnutí
 • Akceptovatelnost rozhodnutí - míra akceptovatelnosti manažerského rozhodnutí nebo příkazu zaměstnanci

Využití modelu Vroom-Yetton-Jago v praxi: Model poskytuje praktický rámec pro to, jaký stylu rozhodování a řízení zvolit v dané situaci. Ne každou situaci lze totiž řešit stejným způsobem, na některé se hodí více autoritativní styl, pro některé situace je vhodnější styl demokratický či skupinový. K rozhodování který přístup zvolit se používá sada sedmi otázek pomocí kterých by mělo být možné popsat celou situaci a určit styl vedení:

 • Má problém kvalitativní požadavky ?
 • Mám dostatek informací ke kvalitnímu rozhodnutí ?
 • Je problém strukturován ?
 • Je důležité pro efektivní zavedení, aby podřízení přijali rozhodnutí ?
 • Rozhodnu-li sám, lze předpokládat, že podřízení toto přijmou ?
 • Sdílejí podřízení organizační cíle, kterých má být při řešení dosaženo ?
 • Lze předpokládat, že vybrané řešení vyvolá konflikt mezi podřízenými ?

Na jejich základě se odvodí nejvhodnější styl vedení pro danou situaci a to jeden z těchto pěti základních stylů vedení:

 • Autokratický styl (AI) = manažer sám řeší problém
 • Autokratický styl (AII) = manažer sám rozhoduje na základě informací od podřízených
 • Konzultativní styl (CI) = manažer konzultuje jednotlivě s podřízenými konzultaci, jak by problém řešili, vše zváží a rozhodne se sám
 • Konzultativní styl (CII) = manažer problém řeší kolektivně na poradě a konzultuje možná řešení, pak vše zváží a rozhodne se sám
 • Skupinový styl rozhodování (GII) = všichni společně se snaží nalézt řešení, manažer má roli koordinátora, je připraven vzít na sebe odpovědnost za rozhodnutí kolektivu

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

Související oblast řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.02.2014

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí