ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je CAF (Common Assessment Framework)
Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen pro podmínky organizací veřejného sektoru.

CAF (Common Assessment Framework) logo Model CAF (Common Assessment Framework) je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen pro podmínky organizací veřejného sektoru. Je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu a od roku 2000, kdy byla představena jeho první verze, je Evropským institutem veřejné správy (EIPA) dále rozvíjen. Model CAF vychází z modelu EFQM. Základem Modelu CAF je sebehodnocení (na rozdíl od EFQM, kde hodnocení provádějí  autorizovaní hodnotitelé), které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace.

K čemu je model CAF v praxi?

CAF je ve srovnání s ostatními modely TQM poměrně snadný, takže je vhodné zvláště pro organizace, které s řízením kvality začínají. Model pomůže identifikovat základní slabá místa managementu organizace (v předpokladech Organizace (Organization)) a nedostatky ve výsledcích. CAF se soustředí na to CO je nedostatkem, nedává konkrétní odpověď na to, JAK dále postupovat při zlepšování. Pomáhá ale organizacím zavést principy dobrého řízení.

Umožňuje rovněž průběžné sebehodnocení a zlepšování v čase. Hodnocení probíhá v těchto oblastech, které jsou rozdělené na předpoklady a výsledky:

Předpoklady - jak organizace funguje, aby mohla dosahovat výsledků

  • Vedení - řízení společnosti
  • Zaměstnanci - řízení lidských zdrojů a práce s lidmi
  • Strategie a plánování -
  • Partnerství a zdroje - řízení financí a fundraising
  • Procesy - nastavení procesů organizace

Výsledky organizace

  • Zaměstnanci - výsledky
  • Zákazníci - výsledky
  • Společenská odpovědnost - výsledky
  • Klíčové výsledky výkonnosti - služby poskytované organizací

Model CAF - přehled

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.08.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Odborníci
Lidé, kteří to umí