ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat

Managementmania.com LLC (dále jen “MM” nebo “my” nebo “Provozovatel”) poskytuje odbornou platformu (dále jen “platforma”), která je určená pro profesionály, firmy a jiné organizace (dále jen “klienti” nebo “vy”). Produkty a služby tedy používáte pro své podnikání, odborné diskuse, hledání odborných kontaktů, zvyšování znalostí či produktivity. Tato politika soukromí představuje náš závazek o tom, jaká osobní data ukládáme a jak s nimi zacházíme.

Prohlášení k bezpečnosti a ochraně vašich dat

 • Jako poskytovatel platformy si uvědomujeme důležitost bezpečnosti a soukromí vás i vašich dat, a proto má pro nás prvořadý význam je chránit. K tomu se cítíme plně zavázáni.
 • Držíme vaše data v bezpečí a chráníme je před různými bezpečnostními hrozbami.
 • Vaše soukromí je pro nás priorita. S vašimi údaji i s údaji vašich uživatelů zásadně zacházíme etickým způsobem, tedy s nimi nijak neobchodujeme ani je nesdílíme se žádnými třetími stranami, což by bylo v rozporu s politikou ochrany osobních údajů.

Jak jsou vaše data chráněna

 • Data uložená v Produktech jsou zabezpečena několika vrstvami ochrany. Onesft je webová aplikace postavená na třívrstvé architektuře, která odděluje server s aplikací, databázi a prostředí uživatele, které je spouštěno z webového prohlížeče.

Bezpečnost a ochrana dat v aplikaci

 • Uživatelé sdílejí platformu, ve které mohou přistupovat k veřejně dostupnému obsahu, k neveřejnému obsahu nebo k obsahu, který s nimi sdílí jiní uživatelé.
 • Oprávnění uživatelů jsou řízena pomocí rolí
 • Přístupy uživatelů jsou chráněny autentizací pomocí uživatelského jména a hesla.
 • Každý uživatel musí před vstupem do systému zadat silné heslo, potvrzení mu platforma automaticky zasílá na uvedený e-mail, který slouží také pro informování uživatele o událostech v platformě nebo v jeho oblíbeném obsahu.
 • Přihlašovací údaje na zařízeních uživatelů musíte chránit proti jejich zneužití nebo zcizení.
 • Hesla jsou šifrována tak, aby je kromě uživatele, kterému heslo patří, nikdo nemohl získat. Heslo může měnit jen uživatel a administrátor, my ani nikdo další k heslům uživatelů přístup nemáme.
 • V případě ztráty nebo ohrožení může uživatel heslo obnovit. O svých aktivitách dostává uživatel informace také do svého e-mailu, proto se i v případě úniku svého hesla může dozvědět o cizí aktivitě uvnitř produktu.
 • Hesla jsou šifrována a nelze je zpětně získat.
 • Oprávnění přístupu jednotlivých uživatelů k datům jsou definována pomocí rolí.
 • Role limitují přístup uživatele k datům (tedy i osobním údajům).
 • Uživatel může vytvářet privátní diskusní skupiny, do kterých může zvát jiné uživatele.

Bezpečnost a ochrana přenosu dat

Přenos dat mezi vaším počítačem a serverem je chráněn zabezpečeným spojením se serverem, používáme výhradně šifrované spojení přes HTTPS.

Bezpečnost a ochrana uložení dat

 • Všechna data jsou uložena v databázi na serverech, zařízení uživatelů data pouze zobrazují.
 • Na zařízeních uživatelů nejsou uložena žádná data. V případě ztráty počítače nebo telefonu tak o žádná data nepřijdete.
 • Data jsou uložena buď v datových centrech (cloud).
 • Pro provoz využívána pouze profesionální datová centra, která zajišťují vysokou míru bezpečnosti (viz. jak je řešena bezpečnost v cloudu).
 • Vaše data pravidelně zálohujeme.
 • MM nabízí své služby v různých datových regionech, “datový region” je datové centrum nebo sada datových center v definovaném geografickém regionu, kde jsou data uložena. Data na úložištích v Evropském hospodářském prostoru. Datové centrum využíváme od poskytovatele: OVH US LLC, 11480 Commerce Park Dr., Suite 500, Reston, VA 20191, USA

Bezpečnost aplikace - privacy by-design

 • Snažíme se od základu navrhovat funkce systému tak, aby splňoval požadavky na bezpečnost.
 • Aplikace a její zdrojový kód jsou chráněny šifrováním, které neumožňuje přístup žádné třetí strany.
 • Na úrovni databáze používáme šifrování, k datům mohou pouze uživatelé, tedy k vašim datům můžete pouze vy a vaši uživatelé.

Definice

Ve smyslu této politiky jsou pojmy definovány takto:

 • “Vy” jste v roli klienta, uživatele nebo návštěvníka
 • “Klient” je entita, která odsouhlasila obchodní podmínky a využívá některé z našich služeb.
 • “Uživatel” je konkrétní osoba, která používá zákaznický účet jako konkrétní uživatel platformy nebo jejích služeb.
 • “Návštěvník” je osoba, která navštěvuje platformu bez přihlášení
 • “Data” jsou data, údaje, informace a jiný obsah, který uživatelé vkládají do platformy.

MANAGEMENTMANIA.COM LLC sídlem 910 Foulk Road, Suite 201, Wilmington, New Castle County, Delaware 19803 (dále jen „Provozovatel“) v Evropské unii zastoupená organizační složkou MANAGEMENTMANIA.COM LLC, organizační složka, IČ 29163111, se sídlem Teslova 1202/3, 30100 Plzeň, Česká republika, zapsaná pod spisovou značkou A 28923 u Krajského soudu v Plzni