ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat

Tato politika ochrany soukromí a osobních údajů (dále jen „Politika soukromí“) popisuje, jaká osobní data spravujeme a z jakého důvodu, dále popisuje způsoby a procesy, jak s nimi zacházíme, a jaké z toho pro nás plynou povinnosti. Detaily týkající se bezpečnosti jsou popsány v Politice bezpečnosti, další podmínky jsou popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Managementmania.com LLC (dále jen “MM” nebo “my” nebo “Provozovatel”) poskytuje odbornou platformu (dále jen “platforma”), která je určená pro profesionály, firmy a jiné organizace (dále jen “klienti” nebo “vy”). Produkty a služby tedy používáte pro své podnikání, odborné diskuse, hledání odborných kontaktů, zvyšování znalostí či produktivity. Tato politika soukromí představuje náš závazek o tom, jaká osobní data ukládáme a jak s nimi zacházíme.

Úvodní prohlášení k ochraně vašich osobních údajů

 • Jako poskytovatel platformy si uvědomujeme důležitost bezpečnosti a soukromí vás i vašich dat, a proto má pro nás prvořadý význam je chránit. K tomu se cítíme plně zavázáni.
 • Držíme vaše data v bezpečí a chráníme je před různými bezpečnostními hrozbami.
 • Vaše soukromí je pro nás priorita. Uchováváme pouze osobní údaje nezbytné k plnění smlouvy, provozu platformy a zajištění bezpečnosti všech našich uživatelů.
 • S vašimi údaji i s údaji vašich uživatelů zásadně zacházíme etickým způsobem, tedy s nimi nijak neobchodujeme, ani je nesdílíme se žádnými třetími stranami, což by bylo v rozporu s touto politikou ochrany osobních údajů.

Managementmania jako poskytovatel služeb informační společnosti

Komu je platforma určena?

Platforma je určena profesionálům, pracovníkům a studentům zaměřeným na obory managementu. Naše služby nejsou určeny ani zaměřeny pro mladší 18 let a ani se souhlasem rodičů o nich neshromažďujeme žádná data. Pokud Vám je méně než 18 let, prosím nevyužívejte naše služby za žádných okolností.

 • My poskytujeme platformu, kterou vy jako klient, uživatel nebo návštěvník využíváte.
 • Návštěvník můžete procházet obsah a zvyšovat svoje profesní znalosti nebo rozšiřovat svoji profesní síť
 • Všechna data a informace, které uložíte do platformy, můžete držet jako privátní, nebo je můžete zveřejnit
 • V případě účasti v odborných diskusích, při blogování, psaní recenzí a dalších obdobných aktivitách sdělujete svůj osobní profesní názor, který reprezentuje vaše zkušenosti a odbornost
 • Jako uživatel svým chováním zvyšujete svoji odbornou reputaci v komunitě dalších uživatelů a návštěvníků MM
 • Vaše odbornost, názory a chování jsou součástí budování vaší osobní reputace
 • MM žádným způsobem nezasahuje do privátních částí vašeho obsahu a respektuje soukromí vašich dat a informací
 • MM si vyhrazuje právo odstranit obsah z veřejných částí platformy, snížit vaši reputaci či zablokovat váš uživatelský účet, pokud vámi vytvářený obsah nebo chování v platformě je zjevně v rozporu s právními předpisy, ohrožuje jiné uživatele nebo je upozorněna ostatními uživateli.
 • Vy jste odpovědní za to, jaká data do systému vložíte. Údaje, které v systému zveřejníte, reprezentují vaše názory.
 • Za data vložená do platformy odpovídáte pouze vy. Výhradně vy jste tedy odpovědní za to, že data vložená do platformy nejsou v rozporu s právními předpisy.
 • Pro zvyšování nebo udržování osobní reputace v rámci platformy je v zájmu samotných uživatelů používat pravdivé údaje, které nebudou ostatní uživatele uvádět v omyl.
 • V případě uvádění nepravdivých, mylných, zavádějících, nebo dokonce lživých informací, které mohou nějakým způsobem ohrozit nebo negativně ovlivnit ostatní uživatele, si je uživatel vědom, že se může dopouštět protiprávního jednání.
 • Protože MM nezasahuje do zpracování dat a do dat aktivně nezasahují ani funkce systému (bez akce vyvolané nebo naplánované uživatelem), je MM Poskytovatel služeb informační společnosti, není v roli zpracovatele (čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 2015/1535, na které odkazuje Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR))
 • MM je webová aplikace postavená na třívrstvé architektuře. Všechna data jsou tedy uložena na serverech, zařízení uživatelů data pouze zobrazují.
 • Na uživatelských zařízeních nejsou uložena žádná data. V případě ztráty počítače nebo telefonu tak nepřijdete o jiná než technická data a technické cookies.
 • Na uživatelských zařízeních musíte chránit přihlašovací údaje uživatelů proti jejich zneužití nebo zcizení
 • Komunikace mezi serverem a zařízením uživatele je chráněna šifrovaným spojením (https)
 • Data jsou pravidelně zálohována
 • K osobním datům mohou pouze uživatelé s příslušným oprávněním
 • K veřejným a vámi zveřejněným datům mají přístup další uživatelé, případně návštěvníci platformy
 • Data jsou uložena na bezpečných úložištích v bezpečných a profesionálních datových centrech
 • Používáme pouze profesionální datová centra s vysokou mírou zabezpečení (včetně fyzického zabezpečení a ochrany proti nehodám a živelným pohromám)
 • MM nabízí své služby v datovém regionu Evropská unie.
 • Detailní popis je uveden v Politice bezpečnosti.

Managementmania správce osobních údajů

Jaké osobní údaje sbíráme a proč

Údaje o klientech.

Klient je zastoupen uživatelem. Uchováváme kontaktní údaje tohoto uživatele nutné pro registraci i provoz jeho uživatelského účtu a placených služeb platformy. Dále uchováváme údaje pro fakturaci za naše služby, pro plnění smlouvy, pro ochranu proti zneužití nebo pro odvrácení bezpečnostních hrozeb.

 • Jméno a příjmení
 • E-mail uživatele
 • IČO, DIČ (osobní údaj pouze pro fyzické podnikající osoby)
 • Další fakturační údaje
 • Údaje o platební kartě neuchováváme, využíváme zabezpečené služby Stripe

Kontaktní údaje jsou také využívány pro informování o změnách v systému, výpadcích, důležitých termínech, nestržení platby a podobně. Bez poskytnutí těchto údajů není možné využívat placené služby. Klient sám tyto údaje zadává v rámci procesu registrace do služby s možností tyto své údaje později editovat.

Údaje o uživatelích.

Uchováváme kontaktní údaje uživatele nutné pro registraci i provoz jeho uživatelskécho účtu a placených služeb platformy. Pouze přihlašovací údaje jsou povinné. Další nepovinné údaje se udávají pro účely lepší sebeprezentace v odborné komunitě. Každý uživatel se přihlašuje pomocí svého e-mailu. Rozhodnutí, zda použije osobní e-mail nebo e-mail bez identifikace své osoby, je plně na uživateli. V zájmu zvyšování reputace je doporučeno používat pravdivé údaje, které nebudou ostatní uživatele uvádět v omyl.

 • Jméno a příjmení
 • E-mail uživatele
 • Profesní životopis - zcela dobrovolný, veškerá rozhodnutí a správa těchto údajů závisí plně na uživateli
  • souhrn
  • profesní dráha - studijní, zaměstnanecká nebo jiná profesní dráha
  • dovednosti a specializace
  • osobní certifikáty
  • další informace

V případě zrušení účtu klienta archivujeme jméno a e-mail pro účely požadavku obnovy účtu a jako ochranu proti zneužití a podvodům. Tyto údaje jsou archivované pro uvedené účely a aktivně s nimi nepracujeme, ani je nikam nepředáváme. Kontaktní údaje jsou také využívány pro informování o změnách v systému, výpadcích, důležitých termínech, nestržení platby a podobně. Bez poskytnutí těchto údajů není možné využívat placené služby. Klient sám tyto údaje zadává v rámci procesu registrace do služby s možností tyto své údaje později editovat.

Údaje o návštěvnících.

Údaje o návštěvnících jsou využívány ke zlepšení uživatelské zkušenosti, zvýšení pohodlnosti používání platformy a přizpůsobení prostředí potřebám uživatelů i návštěvníků. Údaje o návštěvnících jsou sbírány automaticky prostřednictvím cookies a podobných technologií z důvodů:

 • zajištění usnadněného přihlašování díky jednorázovému nebo trvalému zapamatování přihlašovacích údajů uživatele nebo návštěvníka
 • zajištění zobrazování personalizovaného obsahu v rámci platformy
 • monitoringu a analýzy efektivnosti a bezpečnosti našich služeb a zajištění marketingových aktivit třetích stran

S kým a v jakých situacích sdílíme?

 • S údaji Návštěvníků, Klientů ani uživatelů zásadně neobchodujeme ani je nesdílíme se žádnými třetími stranami, pokud to nevyžaduje legislativa nebo obchodní zájem klienta.
 • Třetí stranou, se kterou nezbytné osobní informace sdílíme, je například obchodní zástupce v regionu nebo odborný partner, který se nachází v geografické dostupnosti klienta nebo má jinou odbornost, která je pro klienta důležitá.
 • Údaje o klientech nebo uživatelích mohou být sdíleny s obchodními partnery na základě projevu vůle těchto klientů nebo uživatelů využívat jejich odborných služeb.

Jaká jsou vaše práva?

Každý uživatel má plně pod kontrolou informace v platformě, které o sobě zveřejňuje a ukládá. Prostřednictvím svého účtu může tyto informace měnit, opravit, případně svůj účet zcela smazat. Formou samoobsluhy tak může obstarat všechna svá práva, jako jsou:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu údajů
 • Právo na přenositelnost
 • Právo na výmaz

Procesy ochrany osobních údajů

 • Naši pracovníci jsou si vědomi nutnosti zajištění bezpečnosti dat a v tomto smyslu jsou školeni.
 • Máme nastaveny bezpečnostní procesy v souladu s požadavky normy ISO 27000 a pravidelně prověřujeme naše vlastní procesy, dodavatele i naše partnery.
 • Přístup k údajům mají jen vybraní zaměstnanci.
 • Veškeré obchodní i osobní údaje chráníme silným zabezpečením. Tato data jsou umístěna v bezpečných úložištích, používáme výhradně šifrované spojení přes https.
 • Se všemi partnery máme platné smlouvy, máme nastavený proces jejich výběru a zajištění kvality jejich služeb.
 • Úniky osobních údajů
  • Závažná porušení jsme povinni do 72 hodin nahlásit dozorovému úřadu.
  • O případném závažném úniku dat budou informováni ti uživatelé, na jejichž data měl únik dopad, a to adekvátními metodami (e-mailem, na webových stránkách MM, zprávou v aplikaci MM)

Definice

Ve smyslu této politiky jsou pojmy definovány takto:

 • “Vy” jste v roli klienta, uživatele nebo návštěvníka
 • “Klient” je entita, která odsouhlasila obchodní podmínky a využívá některé z našich služeb.
 • “Uživatel” je konkrétní osoba, která používá zákaznický účet jako konkrétní uživatel platformy nebo využívá jejích služeb.
 • “Návštěvník” je osoba, která navštěvuje platformu bez přihlášení.
 • “Data” jsou data, údaje, informace a jiný obsah, který uživatelé vkládají do platformy.

MANAGEMENTMANIA.COM LLC sídlem 910 Foulk Road, Suite 201, Wilmington, New Castle County, Delaware 19803 (dále jen „Provozovatel“) v Evropské unii zastoupená organizační složkou MANAGEMENTMANIA.COM LLC, organizační složka, IČ 29163111, se sídlem Teslova 1202/3, 30100 Plzeň, Česká republika, zapsaná pod spisovou značkou A 28923 u Krajského soudu v Plzni