ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Migrace dat (Data migration)
Migrace dat je proces kompletního přenosu dat z jednoho systému do druhého.

Migrace dat je proces přenosu dat mezi dvěma systémy, aplikacemi nebo diskovými poli. Je to kompletní přesun dat z jednoho systému do druhého. Migrace dat může probíhat mezi různorodými datovými úložišti, formáty či IT systémy.

Migrace dat v praxi: Migraci dat potřebujeme udělat vždy, pokud přecházíme z jednoho informačního systému na jiný a chceme přenést, tedy zmigrovat, data ze starého systému do nového (například když měníme účetní systém, ERP systém, CRM systém). Potřeba migrace také nastává, když dojde například k fúzi společností. Migrace dat se rovněž provádí, pokud měníme datové úložiště nebo operační systém serverů. Takový přenos dat mezi diskovými úložišti v dnešní době velice usnadňuje virtualizace.

Migrace tedy obecně znamená, že se data data musí přesunout.

Zatímco migrace dat mezi dvěma diskovými úložišti je víceméně technická záležitost, migrace při přechodu z jednoho systému na druhý je více záležitost věcné správnosti dat a jejich čistoty. Představte si, že potřebujete zmigrovat data o zákaznících nebo jiná kmenová data ze svého současného účetního systému do nového ERP systému. Musíte přemýšlet o tom, jestli nový systém má alespoň takovou strukturu údajů (dat) jako starý systém - například ve starém systému byly kontaktní údaje zákazníka součástí jeho adresy, v novém systému jsou kontaktní údaje vedeny zvlášť nebo naopak. V takových případech stojíte před rozhodnutím, jestli a jak data přenášet (migrovat), zdali migraci využít k jejich vyčištění nebo zdali nebude lepší začít znovu. Nějaké čištění dat probíhá téměř vždy, protože málokdy jsou ve starém systému data v naprostém pořádku. Migrace dat mezi systémy není rozhodně záležitostí pouze technickou a IT odborníků, ale vyžaduje intenzivní zapojení těch lidí, kteří data v organizaci používají a potřebují, protože jen ti mohou říci, jaká data potřebují, v jaké struktuře a kvalitě.

Samotná migrace může probíhat ručně nebo automatizovaně - či spíše s minimálními manuálními zásahy, protože vždy je třeba nějaké ruční práce, minimálně při stanovení pravidel a v kontrole přenesených dat. Typický postup při migraci dat je zhruba následující:

  • Analýza rozsahu, objemu a formátu dat
  • Analýza cílového zdrojového systému
  • Stanovení pravidel migrace a struktury migrovaných dat
  • Příprava převodního prostředí (aplikací pro export, import, čištění, kontrolu)
  • Integrační a migrační testy (odzkoušení exportu a importu dat)
  • Zálohování starých dat
  • Čištění dat
  • Samotná migrace dat
  • Kontrola a testování migrace

Rizika migrace dat spočívají v nesprávně nastaveném návrhu toho, co a jak se má přenést, ve ztracených datech, v nevyčištěných datech, či v chybně přenesených datech. Dobře provedená migrace dat proběhne s minimálními ručními zásahy, data jsou přenesena kvalitně, nebo dokonce vyčištěná a bez ztrát.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.09.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí