ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Mezinárodní finanční instituce (International Financial Institutions)
Mezinárodní finanční instituce jsou finanční instituce založené dvěma a více státy, které fungují dle mezinárodního práva. Jejich akcionáři jsou většinou vlády. Mezinárodní finační instituce mají výlučné postavení na finančním trhu.

Mezinárodní finanční instituce jsou finanční instituce založené dvěma a více státy, které  fungují dle mezinárodního práva. Jejich akcionáři jsou většinou vlády. Mezinárodní finanční instituce mají výlučné postavení na finančním trhu.

Zaměření těchto institucí je:

 • Rozvojově sociální
 • Měnově stabilizační
 • Specializované (transformační…)

Funkce těchto institucí je:

 • Poskytování půjček, dotací
 • Specifické dohledové činnosti (makrofinanční stabilita)
 • Často tvorba standardů, modelování politik, strukturálních reforem, pravidel

Mezi nejvýznamnější patří:

 • Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) vznikl v roce 1947 jako přidružená organizace OSN na základě potřeby vytvořit poválečný světový ekonomický systém (pro podporu vzájemného obchodu, směnitelnosti měn a rozvoje válkou zničených ekonomik). Každý člen přispívá do společné pokladny finančním obnosem (objem těchto poplatků je pro každý stát určen na základě ekonomických ukazatelů).
 • Světová banka (World Bank Group) – zastřešující organizace 5 institucí (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj – IBRD, Mezinárodní finanční korporace – IFC, Mezinárodní asociace pro rozvoj – IDA, Multilaterální agentura pro garanci investic – MIGA a Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů – ICSID). Každoročně vydává „Zprávu o rozvoji světa“.
 • Banka pro mezinárodní platby (BIS) – mezinárodní organizace pro podporu mezinárodní měnové a finanční spolupráce, banka pro centrální banky.
 • Evropská investiční banka (EIB) – poskytuje dlouhodobé půjčky na kapitálové investice subjektům ze soukromého i veřejného sektoru, včetně bank, spolupracuje s orgány EU.
 • Evropská centrální banka (ECB) – centrální banka pro země eurozóny, odpovídá za provádění měnové politiky v eurozóně, nezávislá instituce, hlavním cílem je cenová stabilita.
 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) – od r. 1991 pomáhá zemím střední a východní Evropy při budování tržního hospodářství a demokracie.
 • Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) – přispívá na rozvoj sociálních investičních programů

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 21.07.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí