ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Metody síťové analýzy
Metody síťové analýzy je skupina speciálních analytických metod (analytické techniky), které se používají v případech, kdy je třeba analyzovat nebo optimalizovat nějakou síť vzájemně propojených a souvisejícíh prvků, které mají mezi sebou nějakou souvislost.

Metody síťové analýzy (anglicky Network Analysis) je skupina speciálních analytických metod, které se používají v případech, kdy je třeba analyzovat nebo optimalizovat nějakou síť vzájemně propojených a souvisejících prvků, které mají mezi sebou nějakou souvislost.

Mezi základní metody síťové analýzy například patří:

S metodami síťové analýzy souvisí pojem síťový diagram (Network Diagram), což je zobrazení projektu ve formě grafu, který vyjadřuje různé vazby mezi činnostmi projektu. Síťové grafy a metody síťové analýzy vycházejí z Teorie grafů. V projektovém řízení se využívají síťové grafy jak hranově ohodnocené (definované), kde hrany grafu představují činnosti v projektu a uzly jejich návaznosti (resp. události mezi činnostmi), tak i grafy uzlově ohodnocené (definované), kde uzly grafu reprezentují činnosti a hrany vztahy mezi nimi.

Kde a jak se využívají metody síťové analýzy?

Nacházejí proto uplatnění v oblasti řízení projektů, kde prvky představují klíčové aktivity projektu ve vzájemné časové vazbě. Další možnost použití metod síťové analýzy je v oblasti logistiky a dopravy, kde prvky představují střediska a závislosti jsou prostorové (přeneseně také časové). Metody síťové analýzy se soustředí na výpočet nebo optimalizaci kritické cesty mezi jednotlivými prvky.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 10.10.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená