ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Řízení inovací (Innovation Management)
Řízení inovací se zabývá zaváděním něčeho nového do fungování a chodu organizace/podniku nebo do portfolia jejích/jeho výrobků či služeb. Inovace úzce souvisí s řízením kvality a proto uvedené metody se vzájemně značně překrývají.

„Úspěšní inovátoři jsou konzervativní; to je nutnost. Nejsou orientováni na rizika, jsou orientováni na příležitosti.‘“

Peter Ferdinand Drucker

Tato oblast obsahuje tématicky vše, co se týká inovací v organizacích a podnicích. Jsou zde shrnuty různé metody řízení a analytické techniky, jejichž předmětem jsou inovace. Bez inovací se totiž žádný podnik, organizace ani společnost nevyvíjí dopředu. Schopnost řídit inovace je tedy přirozenou schopností, která pomáhá zavádění nových či vylepšených výrobků, služeb, procesů, postupů a dalších věcí. Inovace úzce souvisí s řízením kvality, protože zvyšování kvality přináší také inovace a proto uvedené metody se vzájemně značně překrývají.

Inovace představují generování a zavádění nových myšlenek, nápadů do praxe. Proto úzce souvisí s kreativitou - inovace je výsledek kreativního přístupu a vyvolává kvalitativní změnu v řízení,  procesech, výrobcích či službách a zákazník tuto změnu ocení jako novou přidanou hodnotu, za kterou je ochoten zaplatit.

Základní oblasti inovací tedy jsou:

  • Inovace produktů - zavádění do výroby a na trh nových nebo výrazně vylepšených výrobků či služeb
  • Inovace technologií - zavádění nových nebo výrazně zlepšených výrobních technologií
  • Marketingová inovace - zavádění nových prodejních kanálů (např. e-Commerce) nebo jiných prodejních či marketingových aktivit
  • Inovace v procesech - zlepšování, optimalizace či reengineering procesů 
  • Inovace řízení organizace - zavádění nových metod řízení, manažerských postupů, motivačních systémů  procesů (například přístupy Lean přístup, Six Sigma, apod.)

Metody řízení inovací jsou:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí