ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Metoda SMED (Single Minute Exchange of Dies)
Metoda SMED je jednou z metod štíhlé výroby a synchronizace výrobních toků a používá se pro zkracování časů při změnách výrobních zařízení.

Metoda SMED (Single Minute Exchange of Dies) je jednou z metod štíhlé výroby a synchronizace výrobních toků a používá se pro zkracování časů při změnách výrobních zařízení. Tím pomáhá odstraňovat také plýtvání.

Kdy se používá metoda SMED v praxi?

Výrobní linky mají obvykle optimalizovaný čas na výrobu jednotlivých součástek či výrobků. Pokud ale na takové výrobní lince dochází ke změně vyráběného sortimentu nebo výrobních dávek, je třeba stroje přenastavit (seřízení stroje, změna barvy, obráběcích nástrojů, výměna formy a podobně). Metoda SMED je zaměřena právě na tuto fázi výrobního procesu - na změnu nastavení výrobních nástrojů. Odtud pochází i zkratka Single Minute Exchange of Dies, tedy něco ve smyslu Výměna nástroje během jedné minuty. Je jedno, zdali se jedná o zařízení nebo celou výrobní linku.

Metoda se využívá nejčastěji v hromadné nebo opakované výrobě při které se vyrábí určité omezené množství výrobků a kde probíhá výměna nebo přenastavení nástrojů či výrobní linky. Lze ji ale využít přeneseně i v jiných oblastech, kde dochází k nastavování prostředí pro zákazníka a toto nastavování představuje konkurenční nevýhodu nebo neefektivní čas - například v oblasti IT služeb.

Jaký je postup metody SMED?

Celý postup metody je založený na důkladné analýze změny výrobních nástrojů nebo zařízení. Cílem je odhalit co způsobuje dlouhé časy takové změny a dosáhnout radikálního zrychlení. Základem je identifikace slabin současného stavu pomocí analýzy nebo lépe pomocí pozorování přímo na pracovišti. Výsledků se dosahuje změnou technologií, pracovními pomůckami, změnou nastavení nebo technických úprav strojů, změnou organizace práce, standardizací postupu pro všechny zúčastněné týmy, vytvořením specializovaných týmů nebo lepším tréningem týmu. Základní kroky postupu metody SMED jsou zhruba následující:

 • vyhodnocení nového pracovního postupu
 • zaznamenání současného stavu pracovního postupu a jeho měření (analýza, pozorování)
 • analýza současného stavu a identifikace úzkých míst
 • návrhy na odstranění úzkých míst
 • vytvoření návrhu nového pracovního postupu a jeho modelu
 • odzkoušení a vyhodnocení nového pracovního postupu
 • zavedení nového řešení do praxe

Jaké jsou pozitivní dopady metody SMED?

 • zvýšení pružnosti provozu,
 • zrychlení reakce na změny v poptávce
 • snížení plýtvání
 • zmenšení objem zásob díky zlepšené době reakce
 • zvýšení celkové OEE

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 08.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí