ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Metoda Delphi
Metoda Delphi je postup pro pro stanovení odborného odhadu budoucího vývoje nebo stavu pomocí skupiny expertů.

Metoda Delphi je postup pro pro stanovení odborného odhadu budoucího vývoje nebo stavu pomocí skupiny expertů. Jedná se o techniku, která využívá subjektivní názory členů expertní skupiny s cílem získání celkového konsensu názorů. Zjednodušeně je Delphi technika druh brainstormingu s jasně danými pravidly.

K čemu a jak se používá metoda Deplhi v praxi?

Delphi se využívá pro předpovídání budoucího vývoje založené na konsensu mezi experty. Patří mezi metody expertního odhadování. Je velmi využívána při kvalitativní analýze rizik, ale také řízení projektů a celé řadě dalších oblastí, kde je třeba skupinou odborníků odhadnout budoucí vývoj či stav. Podobně jako brainstorming se využívá pro generování nových, neotřelých myšlenek. V jejím průběhu odborníci vyjadřují své názory jednotlivě a anonymně, přičemž mají v průběhu přístup k názorům ostatních odborníků. Ti mohou své rozdílné názory konfrontovat a též je v jednotlivých kolech měnit.

Postup a hlavní znaky metody Delphi:

  • účasní se skupina nezávislých expertů (obvykle 8-12)
  • je zachována anonymita expertů (odstraňuje to psychologickou bariéru vzájemného ovlivňování)
  • otázky by měly být formulovány tak, aby bylo možno odpovídat kvalitativně
  • experti mohou své odpovědi v jednotlivých kolech měnit
  • experti by měli své odpovědi zdůvodnit
  • odborný odhad se zpřesňuje ve více kolech dotazování, vždy se zpětnou vazbou na předchozí kolo
  • výsledky jsou statisticky zpracovány

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.11.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí