ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Metoda CCM (Critical Chain Method)
Metoda CCM (Critical Chain Method), překládána jako metoda kritického řetězce je nadstandardní technika síťové analýzy, která navazuje na metodu CPM a navíc zahrnuje i dostupnost a disponibilitu zdrojů.

Metoda CCM  (Critical Chain Method), překládána jako metoda kritického řetězce je nadstandardní technika síťové analýzy, která navazuje na metodu CPM a navíc zahrnuje i dostupnost a disponibilitu zdrojů. Autorem metody je E.M. Goldratt, stejně jako u teorie omezení (TOC - Theory of Constraints), ze které vychází. Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritického řetězce, což je sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou, který navíc bere v úvahu omezení daná zdroji a přesunuje část implicitních rezerv činností  do tzv.  nárazníkových činnosti (buffers). Pojem Kritický řetězec nahrazuje pojmem kritická cesta z metody CPM. Critical Chain Method umožňuje usnadnit efektivní časovou koordinaci dílčích, vzájemně na sebe navazujících činností v rámci projektu včetně plánování potřebných zdrojů.

Tato metoda tedy kombinuje metodu CPM a teorii omezení TOC tím, že chápe zdroje jako sdílené s kapacitním omezením a stanovuje vypočtený čas s určitými rezervami. Zlepšuje tedy výsledek tím, že odstraňuje nedostatky metod CPM nebo PERT.

Co je to kritický řetězec?

Kritický řetězec je definován jako (časově) nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do koncového bodu grafu, který bere v úvahu  kapacitní omezení daná zdroji. Každý projekt má minimálně jeden kritický řetězec. Každý kritický řetězec se skládá ze seznamu činností, na které by se měl manažer projektu nejvíce zaměřit, pokud chce zabezpečit včasné dokončení projektu. Datum dokončení posledního úkolu v kritickém řetězci je zároveň datem dokončení projektu. Pro kritické úkoly platí, že jejich celková časová rezerva a tedy i volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku tohoto úkolu nebo prodloužení jeho doby trvání bude mít vliv na konečné datum projektu. Kritický řetězec se promítá do časového plánování a řízení projektu prakticky ve všech fázích životního cyklu projektu.

K čemu a kde se využívá metoda kritického řetězce?

Tato metoda může sloužit jako nástroj zejména pro odhad  doby trvání projektu. Je používána alternativně k metodě CPM. Z metody se dokonce odvíjí určitá odnož projektového řízení s názvem Critical Chain Project Management (CCPM). Především je metoda CCM využívána v rámci řízení projektů a v oblasti logistiky a dopravy.

Zaujala vás tato metoda? Můžete se podívat také na další analytické techniky a metody používané při řízení organizací nebo systémů.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.05.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí