ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je MSA (Measurement System Analysis) Analýza systému měření
MSA (Measurement Systems Analysis) - Analýza měřícího systému - je sada postupů pro posouzení a vyhodnocení nastaveného systému meření. Je vždy součástí nějakého systému řízení jakosti - buď podle zmiňované normy QS 9000, nebo jiné normy či celostní metody řízení kvality (TQM, SixSigma).

MSA (Measurement Systems Analysis), v překladu Analýza měřícího systému nebo analýza systému měření je sada postupů pro vyhodnocení nastaveného systému měření. MSA vychází z měření kvality v automobilovém průmyslu a stala se součástí normy QS 9000, přesněji 3. vydání. Sama o sobě je MSA analytická technika pro posouzení systému měření, která je však součástí nějakého systému řízení jakosti - buď podle zmiňované normy QS 9000, nebo jiné normy či celostní metody řízení kvality (TQM, SixSigma).

K čemu je analýza MSA v praxi?

Přestože byla původně vyvinutá v automobilovém průmyslu, používá se vzhledem ke své praktičnosti a univerzálnosti také v dalších odvětvích. Metoda MSA se používá pro hodnocení jak samotného měřidla (např. kalibrovaného měřidla), tak na posouzení celého systému měření (odtud zkratka Measurement System Analysis). Metoda se zaměřuje na analýzu zdrojů nejistot v celém procesu měření, protože vychází z předpokladu, že pro měření nestačí mít jen přesné měřidlo, ale vliv mohou mít i jiné faktory a proto hodnotí měřící systém jako celek. Cílem je zjistit vliv různých faktorů na variabilitu výsledků měření, tedy jaký mají faktory v celém procesu měření vliv na proměnlivost výsledků (například operátora). Metoda MSA proto využívá a obsahuje další statistické metody a techniky. Metoda MSA  klade důraz na opakovatelnost a reprodukovatelnost měření (R&R - Repeatability and Reproducibility).

Hlavním cílem je vylepšení přesnosti celého systému měření.

Jaké jsou kroky v rámci metody MSA?

  • Určit způsobilost systému měření
  • Určit zdroje variability systému měření
  • Popsat zdroje variability statistickými a metrologickými veličinami
  • Přinést potřebné informace o systému měření

Metoda MSA je jednou ze závazných příruček normy QS 9000.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí