ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je McKinsey matice (GE matice) (McKinsey Matrix)
McKinsey matice je analytická technika používána k hodnocení postavení organizace v určitém oboru.

McKinsey matice (někdy též nazývána jako GE matice) je analytická technika používána k hodnocení postavení organizace, její strategické obchodní jednotky nebo produktu v určitém oboru. Matice je konstruována následovně - na vodorovné ose jsou hodnoceny konkureční přednosti (silné stránky) organizace, na svislé ose je hodnocena atraktivita oboru. Konkurenční přednosti zahrnují tři stupně - slabé, střední a silné. Atraktivita oboru také zahrnuje tři stupně - nízká, střední a vysoká. Vzniká tak matice 3×3, tedy o devíti polích.

McKinsey matice

Atraktivita oboru zahrnuje faktory jako:

Konkurenční přednosti zahrnují faktory typu:

  • Relativní tržní podíl
  • Relativní výrobní kapacita
  • Relativní inovační potenciál
  • Distribuční schopnosti
  • Marketingový potenciál, značka
  • Ziskovost a její srovnání s průměrem oboru
  • Zkušenost a schopnosti vedení

Dílčí faktory mohou být zůženy i rozšířeny. Po jejich zhodnocení je určena výsledná pozice organizace a umístěna do příslušného pole matice.

Pro hodnocení jsou pole očíslována a obarvena:

  • Pole 1, 2 a 4 znamená zelenou zónu pro investice, organizace může investovat.
  • Pole 3, 5 a 7 jsou v oranžové zóně, kdy je doporučená obezřetnost a spíše mírné investice.
  • Pole 6, 8, 9 jsou v červené zóně, doporučuje se útlum a ukončení činnosti.

K čemu je McKinsey matice v praxi?

McKinsley matice se používá pro rozhodování, jak v budoucnu postupovat v investování. Analýza pomocí matice se nemusí provádět pro celou organizaci, ale může jít o analýzu jednotlivých strategických obchodních jednotek nebo výrobkových segmentů. Matice se používá u klíčových rozhodnutí, která dělá CEO a vrcholové vedení organizace.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.03.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí