ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je Max Weber
Max Weber rozlišil tři typy panství (moci): tradiční, charizmatické, legálně-racionální. Pouze třetí formu pokládá Weber ve „Wirtschaft und Gesellschaft“ za správnou. Na základě myšlenky legálně-racionální autority Weber navrhl model byrokracie jako jediný správný a racionální způsob řízení velkých organizací.
Max-weber

Max Weber

Max Weber se narodil 21. dubna 1864 v německém Erfurtu (Durynsko) a zemřel 14. června 1920 v Mnichově v Bavorsku. Vystudoval práva na Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (dnešní Humboldt-Universität zu Berlinublot) , kde promoval roku 1889. V roce 1892 se habilitoval jako soukromý docent v oboru římské, německé a obchodní právo. V rámci své vědecké práce se věnoval sociologii, ekonomii, právu a teologii. V sociologii je dodnes počítán mezi její klíčové představitele. Mezi jeho klíčová díla patří „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ z roku 1904 (česky „Protestantská etika a duch kapitalismu“) a nedokončené „Wirtschaft und Gesellschaft“ vydané posmrtně roku 1925 (česky „Ekonomika a společnost“).

Z pohledu managementu jsou významné jeho myšlenky o panství (o moci) - rozlišoval tři typy:

  • Tradiční - moc se odvozuje z tradice (v podnikání například rodinná firma).
  • Charizmatické - moc je založena na autoritě vedoucího pracovníka (v podnikání například Henry Ford).
  • Legálně-racionální - moc je založena na systému formálních a neosobních pravidel (byrokratická organizace).

Pouze třetí formu pokládá Weber ve „Wirtschaft und Gesellschaft“ za správnou. Na základě myšlenky legálně-racionální autority Weber navrhl model byrokracie jako jediný správný a racionální způsob řízení velkých organizací.

Základní rysy byrokracie podle Webera jsou:

  • Chod organizace je založen na obecných a neosobních pravidlech
  • Kompetence úředníků jsou jasně a pevně stanoveny
  • Organizační struktura a rozhodování jsou založen na principu hierarchie
  • Zaměstnanci jsou odborně proškoleni ve všech pravidlech
  • Administrativní pracovníci jsou odděleni od vlastnictví
  • Rozhodnutí a pravidla jsou vždy uchovávána v písemné formě

Poznámky:

  1. Ve Weberově době byl pojem „byrokracie“ odborným termínem a zcela postrádal pejorativní nádech, který dnes obvykle má v hovorové češtině.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.03.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená