ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Matice zákaznického portfolia
Matice zákaznického portfolia je analytická technika, která je součástí konceptu Total Loyalty Marketingu (TLM). Autory jsou němečtí specialisté Anne M. Schüller a Gerhard Fuchs.

Matice zákaznického portfolia (Customer Portfolio Matrix) je analytická technika sloužící k hodnocení portfolia zákazníků dané organizace, podniku. Matice je součástí konceptu Total Loyalty Marketingu (TLM). Autory jsou němečtí specialisté Anne M. Schüller a Gerhard Fuchs.

Skládá se z devíti polí (segmentů), která jsou uspořádána stylem 3×3. Na vodorovné ose je vzestupně hodnocen stupeň loajality zákazníků a na svislé vzestupně jejich rentabilita pro organizaci (podnik). Nejméně zajímaví zákazníci jsou v levém dolním segmentu, ti nejzajímavější naopak vpravo nahoře. Smyslem této analytické techniky je v rámci marketingového výzkumu a s využitím marketingového informačního systému zmapovat portfolio zákazníků podniku a výsledky vizualizovat pomocí matice.

Využití matice zákaznického portfolia v praxi: Matice se používá k hodnocení portfolia zákazníků. Podnik by se logicky měl zaměřovat prioritně na zákazníky ze segmentů, které jsou co nejvíc vpravo a co nejvíc nahoře. Naopak zákazníky z nevýhodných segmentů by se měl, pokud je to možné, snažit „přeorientovat“ do výhodných segmentů. Pokud to nelze, neměl by podnik zbytečně investovat do vztahů se zákazníky, kteří „setrvávají“ v nevýhodných segmentech.  

management_mania_matice_zakaznickeho_portfolia

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí