ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Matice odpovědnosti RASCI (RASCI Responsibility Matrix)
Matice odpovědnosti RASCI slouží k přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci.

Matice odpovědnosti RASCI, někdy též jen matice RASCI je jednou z metod používaných pro přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci.  RASCI (někdy též RASIC) je akronym z počátečních písmen slov úrovně odpovědnosti (viz dále).

Jak se používá a funguje RASCI matice?

Je vlastně rozšířením RACI matice, a funguje naprosto stejně. RASCI je rozšířena o roli C (Consulted) - tedy kdo může poskytnout radu nebo konzultaci. Jednotlivým rolím (nebo konkrétním lidem) je přiřazena různá úroveň odpovědností k jednotlivým dílčím úkolům, činnostem nebo procesům formou maticové struktury. V ní jsou odpovědnosti zpravidla ve sloupcích a činnosti zpravidla v řádcích. V jejich průsečících jsou pak jednotlivé úrovně odpovědnosti na daném úkolu:

  • R - Responsible - kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu
  • A - Accountable (někdy též Approver) - kdo je odpovědný za celý úkol, je odpovědný za to, co je vykonáno
  • S - Support - kdo zajišťuje podporu v průběhu realizace činnosti/procesu/služby.
  • C - Consulted - kdo může poskytnout cennou radu či konzultaci k úkolu
  • I - Informed - kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu

Do průsečíků matice tedy dosadíte konkrétní úroveň odpovědnosti, pro zjednodušení se vepisuje jedno z písmenek R A S C I.

K čemu je matice RASCI v praxi?

Matice RASCI slouží pro rozdělení a přiřazení odpovědností členům týmu v projektech, procesech nebo jejich částech. Platí pravidlo, že celkovou odpovědnost (A - Accountability)  má k danému úkolu pouze jedna osoba, zapojených lidí (R - Responsibility) by mělo být přiměřeně k danému úkolu. Metoda RASCI je jednoduchou formou modelu kompetencí a rozšířením matice RACI o osoby, které podporují vykonání svěřeného úkolu.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.09.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí