ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Matice odpovědností
Matice odpovědností (anglickyResponsibility Assignment Matrix - RAM) slouží k přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci.

Matice odpovědností, někdy též matice přiřazení odpovědností, anglicky Responsibility Assignment Matrix (RAM) nebo Linear Responsibility Chart (LRC) je metoda používaná pro přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci.

Jak funguje matice odpovědností?

Matice odpovědností je založena na přiřazení různých typů odpovědností k jednotlivým dílčím úkolům, činnostem nebo procesům formou maticové struktury, ve které jsou odpovědnosti zpravidla ve sloupcích a činnosti zpravidla v řádcích. V jejich průsečících jsou pak jednotlivé úrovně odpovědostí - podle konkrétního typu matice, kterou se rozhodnete používat (viz například RACI, RASCI a další dále uvedené)

K čemu se používá matice odpovědností v praxi?

Slouží pro rozdělení a přiřazení odpovědností jednotlivým členům týmu v projektech, procesech nebo jejich částech. Kromě projektového řízení se využívá také v běžném řízení pro přiřazení odpovědností jednotlivým pracovníkům a pro tvorbu pracovních náplní. Jak již bylo uvedeno, existuje několik variant matic, které se mezi sebou liší rozsahem přiřazovaných odpovědností, mezi nejpoužívanější patří matice RACI a RASCI. Existuje ale i několik dalších variant

Varianty matice odpovědností:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.09.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí