ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Marie zvaná Panna, tři králové a Kráska

Marie-zvana-panna-tri-kralove-a-kraska

Rozmarný románový apokryf plný lásky ale i vtipu o tom, co všechno se stalo mezi Josefem a

Marií, než se v betlémském chlévě narodilo pacholátko. A též o tom, kterak tři falešní králové

putovali za hvězdou betlémskou, kteréžto putování bylo dosud zcela neznámé.