ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je a co dělá Manažer kvality (Quality Manager)
Manažer kvality (Quality Manager nebo Quality Assurance Manager), někdy též manažer jakosti je člověk odpovědný za řízení a koordinaci kvality napříč celou organizací.

Manažer kvality (Quality Manager nebo Quality Assurance Manager), někdy též manažer jakosti  je člověk odpovědný za řízení a koordinaci kvality napříč celou organizací. Jeho odpovědností je zejména vytvoření politiky jakosti a dosažení stanovených  cílů kvality (jakosti). Manažer kvality musí zajistit, aby výrobky nebo služby, které organizace poskytuje, byly v souladu s vnitřními i vnějšími požadavky (požadavky zákazníků a soulad se standardy, normami a právními požadavky). Je odpovědný za kvalitu ve všech jejích  fázích - definuje politiku jakosti (strategii kvality), měří kvalitu, analyzuje, zpracovává plány  kvality, řídí a monitoruje dosažení cílů kvality, podporuje požadavky zákazníků uvnitř organizace, je odpovědný za navrhování možností zlepšování systému řízení kvality.

Odpovědnost a působení manažera kvality jde napříč organizační strukturou - z hlediska kvality tak může řídit jak liniové, tak projektové manažery a zaměřuje se na správné fungování celé organizace, tedy všech jejích procesů a činností. Organizace může mít zavedenu i roli manažera kvality služeb či manažera kvality výrobku - role těchto manažerů jsou pak soustředěny více na kvalitu služeb a výrobků s důrazem na kvalitu vnímanou zákazníkem.

Manažer kvality koordinuje a vyjednává s ostatními manažery na všech stupních řízení v organizaci.

Pozice manažera kvality a jeho odpovědnosti jsou definovány ve standardech a normách kvality, nejčastěji v ISO 9001. Manažer kvality nebývá manažerem v pravém slova smyslu s vlastní organizační jednotkou, zpravidla je to zaměstnanec organizace, který má stanovenou odpovídající pravomoc a odpovědnost za zavedení systému řízení kvality a jeho udržování. Odborné kompetence manažera kvality jsou soustředěny na znalost komplexních přístupů a metod kvality, jako jsou SixSigma, TQM či přístupy Lean.

Uznávané systémy certifikací manažerů kvality (certifikace osob) vycházejí z příslušných certifikačních autorit. Nejznámější a světově nejrozšířenější a mezinárodně platné certifikace manažerů kvality jsou:

  • Evropský certifikát Manažera kvality dle EOQ: QM (Quality Manager), QSM (Quality Systems Manager)
  • Americký certifikát Manažera kvality dle ASQ: CMQ/OE (Manager of Quality/Organizational Excellence)

Kromě manažera kvality existuje také auditor kvality.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Další informace a zdroje (Česká republika)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.08.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená