ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je Manažer (Manager)
Manažer v organizaci je člověk zodpovědný za svěřenou organizační jednotku nebo jinak vymezenou oblast. Úkolem manažera je řídit, tedy plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a další zdroje ve svěřené odpovědnosti v organizaci.

Manažer v organizaci je člověk zodpovědný za svěřenou organizační jednotku nebo jinak vymezenou oblast (například projekt, nebo oblast rizik). Úkolem manažera je řídit, tedy plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a další zdroje ve svěřené odpovědnosti v organizaci.

Podle rozsahu svěřené odpovědnosti a postavení v organizační struktuře lze zhruba manažery v liniové organizační struktuře rozdělit na:

 • Vrcholové manažery (tvoří tzv. vrcholový management, top management, C-level) - rozsah jejich odpovědnosti je na úrovni celé organizace či podniku. Vrcholový manažer je též nazýván jako ředitel. Patří sem zejména:

 • Manažery střední linie (tvoří tzv. střední management, middle management) - rozsah jejich odpovědnosti je na úrovni větších organizačních jednotek nebo určité oblasti, která jde napříč organizací. Pro menší organizace platí pravidlo, že vrcholový management je tvořen pouze ředitelem společnosti a všechny další výše vyjmenované pozice ředitelů jsou na úrovni středního managementu. Typicky je střední management ve větších organizacích tvořen:

  • Vedoucí úseku, vedoucí útvaru, vedoucí oddělení - pro liniovou organizační strukturu
  • Manažer kvality
  • Manažer rizik
  • Manažer bezpečnosti
  • Manažer vývoje
  • a další
 • Manažery první linie - rozsah jejich zodpovědnosti je na úrovni nejmenších organizačních jednotek nebo svěřené oblasti. Příklady managementu první linie jsou:

Kromě těchto liniových manažerů jsou ještě další typy manažerů, jejichž zodpovědnost je tvořena jinak. Například štábní manažeři jsou odpovědni za štábní útvary nebo projektoví manažeři jsou odpovědni za projekt a jsou typičtí pro maticovou organizační strukturu.

Každý manažer musí splňovat odpovídající úroveň manažerských dovedností a může vystupovat ve více manažerských rolích.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.04.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená