ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Řízení organizace (Organizational Management)
Management organizace zahrnuje zejména nastavení celého systému řízení, hodnot a pravidel organizace, nastavení organizační struktury, řízení zdrojů, procesů a výkonnosti. Je to oblast průřezová, používají se v ní metody strategického řízení, metody z oblasti kvality a řízení efektivnosti a další.

„Management je proto tím, co se tradičně nazývalo svobodným uměním: ‚svobodným’ proto, že se zabývá základními kategoriemi znalostí, sebepoznání, moudrosti a vůdčích schopností, ‚uměním’ proto, že jde o obor praktický a aplikační. Manažeři čerpají ze všech znalostí a poznatků společenských věd – psychologie a filosofie, ekonomie a historie, etiky – ale stejně tak i věd přírodních. Musí však tyto znalosti zaměřit na efektivnost a výsledky – na uzdravení nemocného pacienta, na výuku studenta, na postavení mostu, na vypracování a prodej počítačového programového vybavení, jež bude optimální pro svého uživatele.“

Peter Ferdinand Drucker

Řízení organizace (řízení podniku, enterprise management) zahrnuje všechny aktivity od nastavení celého systému řízení, hodnot a pravidel organizace, nastavení organizační struktury, nastavení a koordinace strategií a strategické řízení až po běžnou denní operativu procesů a výkonnosti. Cílem je komplexně podporovat celkové fungování organizace. Je to oblast průřezová, používají se v ní metody strategického řízení, metody z oblasti kvality a řízení efektivnosti a další.

Nedílnou součástí řízení organizace je jedna ze základních funkcí managementu - organizování. Každá organizace nastavuje struktury, pravidla a vzájemné vztahy jednotlivých prvků, jako jsou lidé, procesy, technologie či strategie. Komplexní pojetí organizování používá přístupy architektury organizace. Jsou to přístupy využívající pojem architektura jako přirovnání k architektonickému plánu města:

Pro řízení organizace v čase a z hlediska jejích cílů či organizování práce a dalších zdrojů se používají metody:

Základní manažerské funkce používané při řízení organizace jsou:

Dílčí analytické techniky používané při řízení organizace jsou:

Standardy a rámce v oblasti managementu nebo analýzy organizací jsou:

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 21.01.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí