ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Lidské zdroje, lidé v organizaci (Human Resources, People in the Organization)

M216: Stanovení a vyhodnocení cílů v souladu s cíli firmy
školení firmy Gradua-CEGOS s.r.o.

Místo konání:

Praha

E-learningové kurzy pod značkou e-Learning Solutions by Cegos® jsou vytvořeny na základě nejlepších praktických zkušeností v distančním vzdělávání. V rámci skupiny Cegos bylo vyvinuto více než 200 témat, které reprezentuje atraktivní grafika, přehledná navigace a vysoká interaktivita. V českém jazyce nabízíme tento a desítky dalších modulů. Objednaný modul Vám bude zpřístupněn na dobu 3 měsíců ode dne úhrady, případně podle dohody.

Cíl školení:

Naučit se stanovit individuální cíle podřízeným v souladu se strategií společnosti a hodnotit jejich splnění.

Metodika:

E-learning

Obsah školení:

Slaďování cílů jednotlivců se strategií společnosti.
Formulace cílů podle pravidla SMART.
Vytvoření podmínek pro stanovení cílů a řešení nesouhlasu.
Objektivní měření splnění cílů.

Určeno pro:

Manažeři všech úrovní, kteří vedou hodnoticí rozhovory nebo se na ně připravují.

Harmonogram školení:

Délka 30 minut.

Školitelé:

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@cegos.cz

Reference (0)

Zajišťuje: Gradua-CEGOS