ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Leasing
Leasing je druh finanční služby a v podniku patří mezi cizí zdroje financování. Jedná se o nájem (pronájem) hmotných nebo nehmotných věcí a práv.

Leasing je druh finanční služby a v podniku patří mezi cizí zdroje financování. Jedná se o dlouhodobý nebo krátkodobý nájem (pronájem) hmotných nebo nehmotných věcí a práv. Poskytovatel leasingu poskytuje za úplatu (či nepeněžní plnění) nájemci právo danou věc užívat po dobu pronájmu.

Pro leasing je typické, že předmět leasingu je po celou dobu leasingu ve vlastnictví poskytovalete leasingu. Nájemce má právo pouze daný předmět leasingu používat.

Základní druhy leasingu:

Poskytovatelem leasingu je obvykle Banka (Bank) nebo leasingová společnost.

Hlavní výhody:

  • Nedochází k velkému jednorázovému výdaji finančních prostředků
  • Leasingové platby jsou daňově uznatelným výdajem (jsou platbou za služby)

Hlavní nevýhoda:

  • Leasing je dražší než jednorázové pořízení majetku (protože zahrnuje kromě ceny majetku i zisk leasingové společnosti)

Využití leasing v praxi: Leasing využívají podniky jako jednu z možností externího způsobu financování, především z důvodu přenesení rizik na poskytovatele leasingu a optimalizace cash flow.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.02.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí