ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Kultura (Culture)
Kultura zahrnuje veškeré kolektivní i individuální výtvory určité lidské civilizace.

Kultura zahrnuje veškeré kolektivní i individuální výtvory určité lidské civilizace. Kultura je to, s čím se člověk nerodí, ale co získává od předchozích generací, co ho během života formuje a k čemu sám větší či menší měrou přispívá.

Určitá kultura je charakteristická pro danou společnost a je determinována civilizačním okruhem, národem, regionem, náboženstvím či politickým nebo ekonomickým systémem a v neposlední řadě i historickým vývojem dané společnosti.

Kultura zahrnuje:

  • Artefakty (Artifacts) - výtvory lidské práce
  • Sociokulturní regulativy - společenské normy, hodnoty a kulturní vzory
  • Instituce - obecně uznávané a praktikované způsoby jednání, chování a řešení problémů dané společnosti
  • Ideje - kognitivní systémy - politické, náboženské a jiné ideologické prvky dané společnosti

Z hlediska organizace je kultura významnou součástí jejího okolního prostředí, která determinuje její fungování a chování jejích pracovníků. To platí, ať už jde o kulturu dané civilizace, daného národa, daného regionu, náboženství či politického systému aj.

Setkávání, střetávání i vzájemné obohacování různých kultur je hrozbou i příležitostí zejména pro globálně působící organizace. To platí jak z hlediska kultury jejich pracovníků i zákazníků, tak i kultury dalších zájmových skupin.

Specifickým typem kultury ve vztahu k organizaci je organizační kultura (kultura dané organizace), někdy též firemní kultura.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí