ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Kritická masa zákazníků (Critical Mass of Customers)
Kritická masa zákazníků je takový počet zákazníků, který umožní firmě nebo produktu soběstačně, udržitelně fungovat bez vnějších investic.

Kritická masa zákazníků (anglicky Critical Mass of Customers) je takový počet zákazníků, který umožní firmě nebo produktu fungovat udržitelně bez vnějších investic. Nelze univerzálně říci, jestli je to 10 velkých zákazníků nebo 10 mil malých to záleží na to, kolik který zákazník platí a jaké má firma náklady.

Co znamená dosažení kritické masy zákazníků a proč je tak důležitá?

Dosažením kritické masy zákazníků je jejich báze velká dostatečně na to, aby firma byla v zisku a byla dlouhodobě soběstačná. Dává jí to prostor pro další růst a rozvoj. Kdykoliv totiž firma roste, potřebuje na tento růst kapitál. Ten buď generuje sama nebo potřebuje investici a to do doby než dosáhne kritické masy zákazníků.

Dosažením kritické masy dojde vlastně k dosažení a překročení bodu zvratu, tedy bodu, při kterém se tržby rovnají nákladům. Kritická masa spokojených zákazníků zároveň znamená, že obvykle klesnou náklady na marketing a prodej na jednoho zákazníka, protože V některých odvětvích může dosažení kritické masy také znamenat naplnění kapacity (výrobní nebo obslužné), takže přírustek nových zákazníků je bez dalšího rozšiřování kapacit obtížný. Například u internetových služeb, které jsou poskytovány na bázi měsíční platby nebo měsíčního předplatného, znamená dosažení kritické masy zákazníků moment snadnější udržitelnosti a při kterém nastává viditelný efekt sněhové koule, tedy s přibývajícím počtem zákazníků se zvyšuje jejich růst.

Jak spočítat kritickou masu zákazníků?

Jako hrubý vzorec může sloužit následující výpočet. Za pravé musíte znát celkové náklady firmy a cenu, výrobku nebo služby, kterou platí zákazník.

Kritická masa zákazníků = celkové náklady / tržby za jednoho zákazníka(nebo cena jednoho výrobku, cena služby)

Tp vše za určité období. Pokud jsou tržby pravidlené (např. měsíční předplatné), lze je spočítat měsíčně a pak i náklady jsou měsíční. U výrobků lze počítat tržby i náklady na roční bázi.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 10.12.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí