ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Korelační diagram (Scatter diagram)
Korelační diagram znázorňuje statistickou závislost dvou měřených hodnot. Vykresluje ji pomocí bodů v grafu, jejichž rozptyl a směr je předmětem další analýzy.

Korelační diagram (anglicky Scatter diagram) znázorňuje statistickou závislost dvou měřených hodnot - měří a zobrazuje jejich vzájemný vztah (korelaci). Měřené veličiny zobrazuje pomocí bodů v grafu, na kterém se následně zkoumá rozptyl těchto bodů (density) a směr korelace (direction). Veličiny mohou být vzájemně závislé nebo nezávislé. Každý pár sledovaných veličin je vykreslen tečkou a rozptýlení teček v diagramu pak vyjadřuje stupeň vztahu sledovaných veličin - čím více jsou tečky na diagramu rozptýlené, tím slabší je vzájemný vztah veličin (tedy korelace). Místa s největší hustotou pak určují také směr korelace, který se zobrazuje pomocí přímky nebo křivky.

  • zobrazuje dvě nezávislé nebo závislé proměnné (veličiny)
  • jedna z veličin má obvykle nějaký vliv tu druhou (například věk zákazníků má vliv na jejich nákupní zvyklosti)
  • zobrazuje se pomocí teček
  • důležitý je rozptyl teček a směr korelace

Korelační diagram je nejjednodušší způsob, jak zjistit a zobrazit vzájemnou závislost dvou veličin.

K čemu se používá korelační diagram v praxi?

Korelační diagram je nejjednodušší nástroj, který se používá všude tam, kde máme nějaká vstupní data (obvykle statistická) a potřebujeme provést analýzu a zobrazení závislosti mezi dvěma různými veličinami. Mohou to být obchodní údaje, jako je například spokojenost zákazníků či citlivost na cenu, nebo třeba údaje o kvalitě výroby (korelační diagram patří mezi 7 základních nástrojů řízení kvality).

Údaje získáváme například z pozorování, dotazníků, z průzkumu, šetření a podobně. Čím více hodnot máme, tím je korelační diagram přesnější - jako minimum může stačit i 6 bodů. Lze je použít pro opakované srovnání naměřených hodnot (například za každý den, týden či měsíc) a sledovat tak trendy ve směru korelace.

Korelační diagram - příklad

Související pojmy a metody:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.06.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí