ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Koordinování (Coordination)
Koordinování patří mezi klíčové manažerské funkce (funkce managementu) a proto se týká všech oborů a aspektů organizace.

Koordinování (anglicky Coordination) patří mezi klíčové manažerské funkce (funkce managementu) a proto se týká všech oborů a aspektů organizace: Finanční řízení a ekonomika firmy, Informatika, Kvalita, Lidské zdroje, Logistika a doprava, Management organizace, Marketing, Služby, Výroba.

Koordinování je podstatou práce manažerů, podobně jako ostatní manažerské funkce. Někteří autoři ji přímo jako jednu z manažerských funkcí vyjmenovávají, jiní chápou koordinování jako součást jiných funkcí (většinou jako součást organizování). Někdy se udává jako funkce průběžná - je tedy neustále vykonávaná. Potřeba koordinování totiž vychází z podstaty fungování organizací nebo sociálních skupin či sítí - každá organizovaná skupina lidí potřebuje vzájemnou koordinaci, aby dosáhla svých cílů. A koordinace je na bedrech lídra skupiny či managementu organizace.

Co je podstatou koordinování?

Podstatou koordinování je zajištění věcného, finančního, časového a případně prostorového souladu mezi jednotlivými cíli podniku, jeho částmi, činnostmi či jednotlivými pracovníky. Koordinování probíhá na úrovni strategického řízení prostřednictvím sdílených hodnot, nastavených pravidel, strategie (zejména poslání, vize a cílů) a v souladu s nimi, pomocí plánování, ale také na operativní úrovni dále prostřednictvím dílčích plánů, porad a přímého vedení lidí formou osobního styku.

Koordinování je součástí všech stupňů řízení a je důležité jak v běžném liniovém managementu, tak také v řízení projektů.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.01.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí