ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Kontrolní seznam pro nástup (Onboarding checklist)
Onboarding checklist je seznam úkolů, které musí být provedeny před a v průběhu nástupu nového zaměstnance.

Kontrolní seznam pro nástup (anglicky Onboarding checklist) je seznam úkolů, které musí být provedeny před a v průběhu nástupu nového zaměstnance. Typicky bývá rozdělený na pre-boarding (úkoly, které se musí udělat mezi přijetím uchazeče a nástupem) a onboarding (vše po nástupu zaměstnance)

 • Pre-boarding
  • Poslat uvítací dopis o úspěšném přijet
  • Připravit pracovní smlouvu
  • Připravit další dokumenty
  • Zajistit nebo nakoupit pracovní vybavení a pomůcky
  • Nastavit účty a přístupy do systémů
  • Nastavit a připravit pracovní místo
  • Naplánovat orientaci pro nového člověka
  • Přiřadit mentora
  • Nastavit plán na 30, 60 a 90 dní
 • Onboarding - první den
  • Odevzdané dokumenty ze strany firmy
  • Odevzdané dokumenty a doklady ze strany zaměstnance
  • Vyřízená dokumentace s úřady
  • Předána pracovní smlouva
  • Předaný mzdový výměr
  • Seznámení s pracovištěm a kolegy
  • Seznámení s firemními dokumenty
  • Předané pracovní pomůcky a vybavení
  • Předat klíče, vstupní karty
  • Předat přístupy do systémů
  • Seznámení s kolegy
 • Onboarding - První týden
 • Prvních 30, 60 a 90 dní po nástupu

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.05.2022

Komentáře

Roma Her před asi rokem

Programiści PHP przechodzą na freelancing z kilku powodów. Po pierwsze, freelancing daje im większą swobodę i elastyczność w wyborze projektów i harmonogramu pracy. Freelancerzy mogą ustalać własne stawki i pracować nad interesującymi zadaniami, które odpowiadają ich umiejętnościom i preferencjom. Po drugie, freelancing pozwala programista php freelancer poszerzyć bazę klientów i współpracować z klientami z całego świata. Mogą wybierać projekty z różnych branż i zdobywać doświadczenie w pracy z różnymi firmami i organizacjami.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Jody Jody před 8 měsíci

Kontrolní seznam pro nástup je skvělý nástroj pro zajištění toho, aby byl nástup nového zaměstnance hladký a úspěšný. Může pomoci zajistit, že budou všechny potřebné úkoly provedeny a že nový zaměstnanec bude mít vše, co potřebuje k úspěchu.

Jedním z úkolů, které lze zahrnout do kontrolního seznamu pro nástup, je vytvoření videa o onboardingu pro nového zaměstnance. Toho lze dosáhnout pomocí CapCut Pro. CapCut Pro je bezplatná aplikace pro úpravu videa, která nabízí širokou škálu funkcí, které lze použít k vytvoření profesionálního onboardingového videa.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Billy Jay před 6 měsíci

PHP developers often opt for freelancing for various reasons. Initially, freelancing offers greater autonomy and flexibility in project selection and work hours. Freelancers have the liberty to set their rates and engage in tasks aligning with their skills and preferences. Moreover, freelancing enables PHP developers to broaden their client network, collaborating with clients globally. This allows them to undertake projects across diverse industries, gaining valuable experience with various companies and organizations & Editing platforms

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Awais Arshad před 6 měsíci

Remember, the effectiveness of an editing app depends on your personal preferences and the specific requirements of your project. If CapCut mobile app
is no longer relevant or if you're looking for alternatives, check for newer apps that have gained popularity for video editing in 2024.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Muerith Netyn před 6 měsíci

Vlastně vidím, že řízení kvality vašich témat je vždy prováděno důkladně. Zajímavá témata a geometry dash lite plná přidané hodnoty. To jistě přináší spoustu dobrých znalostí k výměně. Sledoval jsem a viděl lidi, kteří spolu diskutovali o opravdu zajímavých tématech.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
kalyl cie před 5 měsíci

Pre-boarding, or the preparatory phase, suika game includes the tasks and steps that must be carried out between the hiring of a new employee and his actual start.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Lorde Laura před 5 měsíci

Onboarding covers the first day melon playground and first week on the job.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
harding Mark před 5 měsíci

Are you looking for a guest posting service? Look no further! We specialize in publishing articles to MSN using our Guest Post Service. Boost your internet profile and reach a larger audience by using MSN's expertise. Contact us now to get started!
Expanding your internet footprint through reputable channels such as MSN may dramatically boost your online exposure and trustworthiness. Our guest post service provides the ideal opportunity to capitalize on this potential and increase your brand's visibility. Don't pass up this wonderful opportunity to expand your audience and impact.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Courtney Thomas před 4 měsíci

Sangji University champions inclusivity by actively promoting disability awareness, creating an environment where everyone can thrive. 간호학과

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
harding Mark před 4 měsíci

WinjoyMoneySang awaits, offering a plethora of card and poker games. The Winjoy Money Award ensures your gaming journey is always well-funded. Join the Winjoy Money Merchants community, where market prices add an element of strategy to your gaming escapades. 윈조이머니상

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Courtney Thomas před 4 měsíci

Rejuvenate at Changwon Thai Massage, where privacy is paramount. Our skilled female managers ensure ethical practices. Opt for our business trip massage for a hygienically safe experience, promoting blood circulation, pain relief, and muscle relaxation. 마산출장마사지

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Xenia Ernesta před 3 měsíci

Reduces stress Geometry Dash games can be a great way to relax and de-stress after a long day.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
mehmood alam před 3 měsíci

Elevate your understanding of cryptocurrency with CRYPTO30X! Our comprehensive news and analysis cover Bitcoin, Ethereum, and beyond. Explore the metaverse and unravel digital tokens with our easy-to-read content. Crypto30x.com XRP

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Harold Harold před 2 měsíci

Discover the excitement of Toto Macau Togel at ALEXISTOGEL! With secure deposits and accurate predictions, your path to riches has never been clearer. bandar toto macau

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Harold Harold před asi měsícem

This can be consequently lovely along with inventive. I merely enjoy your hues along with anyone becomes the idea inside snail mail are going to be cheerful. 1x bet free promo code

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Emily Drake před asi měsícem

Hay muchas máscaras nuevas y geometría nueva al actualizar el juego Geometry Dash APK Descargar, puedes descargarlo completamente gratis para tu teléfono móvil.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit