ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Kompetenční model (Competence model)
Kompetenční model popisuje všechny kompetence, tedy vlastnosti, kvalifikaci, zkušenosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů a celkovému úspěchu organizace.

Kompetenční model (anglicky Competence model) popisuje všechny kompetence, tedy vlastnosti, kvalifikaci, zkušenosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů a celkovému úspěchu organizace.

Jak pomáhá kompetenční model v praxi?

Kompetenční model je zásadním převodníkem mezi firemní strategií a řízením lidských zdrojů. Pro celou organizaci obsahuje soupis toho, co musí lidé v organizaci umět, aby byla organizace úspěšná. Zároveň tím pomáhá pojmenovat a rozvíjet ty kompetence, které lidé v organizaci nemají nebo je potřebují zlepšit.

Kompetenční model organizace se rozpadá až na podrobnost popisu konkrétních pracovních pozic - kompetenční model pracovního místa tedy popisuje výčet kompetencí, které jsou nezbytné k výkonu konkrétního pracovního místa. Jedná se o výčet vlastností, zkušeností, znalostí, schopností, dovedností a osobnostních charakteristik, které jsou potřebné k efektivnímu výkonu pracovních úkolů konkrétního člověka.

Dobře zpracovaný kompetenční model pomáhá:

  • uvědomit si klíčové kompetence, které organizace potřebuje ke svému úspěchu
  • směřovat a plánovat rozvoj kompetencí lidí v organizaci
  • plánovat nábor nových pracovníků v souladu s potřebami organizace
  • sjednotit jazyk manažerů, personalistů a ostatních pracovníků

Kompetenční model musí mít korporátní (business) strategii a ovlivňuje personální strategii, pracovní náplně, výběr. Kompetenční model se stává součástí popisu pracovního místa. Využije se při hodnocení pracovníků i při jejich výběru.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí