ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Know-how
Know-how je znalost jak něco dělat dobře. Je to unikátní znalost bez které nelze danou věc napodobit.

Know-how je znalost jak něco dělat dobře. Je to unikátní znalost bez které nelze danou věc napodobit. Jsou to ceněné znalosti a zkušenosti využitelné v praxi a potřebné pro určitou činnost. Know-how umožňuje vykonávat nějakou činnost, vyřešit nějaký problém, provést správně technologický postup nebo vykonat nějakou jinou činnost, kterou firma ke svému úspěšnému fungování potřebuje. Know-how často obsahuje efektivnější postupy, receptury či jiné znalosti, které umožňují získat konkurenční výhodu. Z toho důvodu si firmy své know-how chrání.

Co obvykle know-how zahrnuje, co sem patří?

Jako know-how je obvykle považováno cokoliv, co není veřejným dílem (public domain) a co je obchodně nebo podnikatelsky využitelné bez ohledu na to, v jaké podobě se to nachází - hmatatelné či nehmotné. Může být totiž uložené na nějakém nosiči a stejně tak může být jen v hlavách lidí. Typicky se za know-how považují:

 • recepty
 • vzorce
 • metodické postupy
 • technologické postupy, výrobní postupy (výrobní postupy bez know-how nejdou napodobit)
 • složení materiálu
 • algoritmus, zdrojový kód
 • blueprinty
 • instrukce
 • obchodní tajemství
 • nejlepší praxe ve výrobě (předávané zkušeností)
 • marketingové triky
 • dovednosti a zkušenosti lidí
 • technické dovednosti

Pojem know-how se používá v běžné hovorové konverzaci ve smyslu “vím jak na to”, “Mám na to dostatečné know-how”, tedy ve smyslu nepřenositelných znalostí, spojených s osobní zkušeností konkrétního člověka. V obchodních smlouvách se používá know-how v mnohem tvrdším, explicitně vyjádřitelném významu, například znalost receptur, složení materiálu, výrobních postupů, často chráněných licencí, ochrannou známkou či patentem. Know-how tak bývá předmětem utajení a ochrany. Know how může být zároveň obchodním tajemstvím.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.12.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí