ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Klasifikace ekonomických činností a odvětví (Classification of Economic Activities)
Klasifikace ekonomických činností a odvětví se používá k různým statistickým účelům, pro účely státní statistiky, při sestavování národních účtů, vymezení daní, cenové regulaci, kategorizaci odpisů majetku, odvodech do státního rozpočtu a dalších.

Z hlediska národního hospodářství, se používá základní členění sektorů ekonomiky na  čtyři základní sektory:

Tento základní způsob členění jednotlivých odvětví není pro různé statistické, ekonomické a další potřeby dostatečný. Existuje proto celá řada národních i nadnárodních klasifikací, které se postupně harmonizují. Nejvýznamnější a nejrozšířenější a na úrovni států jsou využívané klasifikace ekonomických činností, které jsou založené na bázi statistické klasifikace. Ty jsou závazné pro orgány vykonávající státní statistickou službu.

Mezinárodně používané a uznávané klasifikace ekonomických činností (lidské práce) jsou následující:

  • NACE (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community)
  • ISIC (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities)
  • NAICS (North American Industry Classification System Statistical bureaus of US, Canada, and Mexico)
  • ANZSIC (Australian and New Zealand Standard Industrial Classification)
  • SIC (Standard Industrial Classification US production) - je nahrazován NAICS
  • ICB (Industry Classification Benchmark Dow Jones)  - vytvořená pro potřeby burzy FTSE
  • GICS (Global Industry Classification Standard)   - vytvořená pro potřeby finanční burzy
  • TRBC (Thomson Reuters Business Classification)

Praktické využití klasifikace ekonomických činností a odvětví: Různá členění produkce a činností existují zhruba od dob průmyslové revoluce. Detailní členění a klasifikace (taxonomie) se používá k různým statistickým účelům, pro účely státní statistiky, při sestavování národních účtů, vymezení daní, cenové regulaci, kategorizaci odpisů majetku, odvodech do státního rozpočtu a dalších. Statistická klasifikace představuje hierarchicky uspořádané třídění určitých ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či aktivit. Cílem klasifikací  je vytváření stejnorodých skupin ekonomických činností nebo produktů, přičemž základním hlediskem je věcné, technicko-ekonomické rozdělení. Každý stát používá nějakou klasifikaci, ve které jsou zohledněna jeho, ale současně je tendence vycházet z mezinárodně platných klasifikací (zejména ISIC a NACE).

Každá organizace či podnik  se v rámci svých aktivit v národním hospodářství zařazuje do jedné nebo více kategorií. Kategorie jsou v klasifikacích členěny vícestupňově, obvykle na odvětví, dále na třídy, podtřídy, skupiny, podskupiny, oddíly a pododdíly.

Související pojmy a metody:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí