ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Kariéra
Kariéra je pojem používaný v v personalistice a řízení lidských zdrojů pro označení profesní dráhy jedince, ať už celoživotní nebo i určité části jeho života. Jde o postup směrem k jinému statusu (společenskému i v organizační struktuře), jinak postavenému pracovnímu místu, jinému sociálnímu postavení spojenému s jinou prestiží, podílem na moci, příjmy apod.

Kariéra je pojem používaný v v personalistice a řízení lidských zdrojů pro označení profesní dráhy jedince, ať už celoživotní nebo i určité části jeho života. Jde o postup směrem k jinému statusu (společenskému i v organizační struktuře), jinak postavenému pracovnímu místu, jinému sociálnímu postavení spojenému s jinou prestiží, podílem na moci, příjmy apod.

Kariéra začíná v okamžiku, kdy jedinec vstoupí na pracovní trh a pokouší se tam získat určitou prestiž.

Využití pojmu kariéra v praxi: Pojem kariéra se mnohdy omezeně chápe pouze jako vzestupná profesní dráha jednotlivce. Kariéra však může mít i sestupnou tendenci. Jde o pojem pro popis shrnutí vývoje postavení v organizaci od počátku až po daný okamžik. Na konkrétní profesní dráhu jedince má vliv celá řada faktorů osobních (individuální schopnosti, dovednosti, vzdělání, atd.), ale také další okolnosti v organizaci (postavení a schopnosti ostatních lidí, ekonomická a sociální situace v organizaci a další).

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.09.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí