ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Kapitál (Capital)
Kapitál označuje zdroje financování, které podnik používá pro zajištění své činnosti.

Kapitál (anglicky Capital) označuje zdroje financování, které podnik používá pro zajištění své činnosti. 

Základní kritérium pro členění je vlastnictví kapitálu:

Dále můžeme kapitál členit dle způsobu jeho získávání:

  • Kapitál vnější (externí kapitál) - pocházejí od vlastníků podniku a dalších subjektů mimo podnik
  • Kapitál vnitřní (interní kapitál) - podnik je vytvořil vlastní činností

Členění kapitálu dle doby použitelnosti:

  • Trvalý kapitál - k dispozici po neomezeně dlouhou dobu
  • Dočasný kapitál:

    • Krátkodobý (je k dispozici na dobu kratší než 1 roku)
    • Dlouhodobý (je k dispozici na dobu delší než 1 rok)

Kapitálová struktura podniku:

kapital-podniku

Kromě použití termínu kapitál jako označení pro finanční zdroje v podnikové ekonomice se můžeme setkat s kapitálem coby výrobním faktorem. V tomto případě je kapitál výrobní faktor tvořený statky podílejícími se na výrobě jiných statků. Ekonomickým výnosem kapitálu pro jeho vlastníka je pak zisk. Kapitál má zde podobu dlouhodobého majetku, který se účastní výrobního procesu a opotřebovává se, a oběžného majetku, který se při výrobním procesu spotřebovává.

K čemu je kapitál a kolik ho firma potřebuje?

Kapitál hraje v organizaci nepostradatelnou roli. Aby mohl podnik pořídit majetek potřebný k podnikání, musí mít k dispozici dostatečné množství finančních zdrojů - kapitálu. Takže kapitálu potřebujete tolik, kolik potřebujete na pořízení majetku a placení dalších provozních výdajů. Snahou managementu podniku je optimalizace struktury kapitálu - tedy vhodná kombinace vlastního a cizího. Vlastní kapitál je vložený zakladateli a vzniká hospodářskou činností firmy. Cizí kapitál je půjčený od třetách stran. Obecně je levnější financování cizím kapitálem, protože náklady cizího kapitálu bývají nižší než náklady vlastního kapitálu.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 06.05.2016

Komentáře

play game před asi měsícem

i am so glade to present this website if you are lover of the online free games and you are play play gin rummy the games to any enlistment and download this is the best website for the those person are like the games.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí