ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Jednotková cena (Unit price)
Jednotková cena je cena za určitou měrnou jednotku něčeho, například za kus, kilogram, metr, litr, za hodinu nebo třeba za megabyte.

Jednotková cena (anglicky Unit price) je cena za určitou měrnou jednotku něčeho, například za kus, kilogram, metr, litr, za hodinu práce nebo třeba za megabyte.

K čemu je jednotková cena v praxi?

Jednotková cena slouží v celé řadě obchodních modelů k výpočtu toho, kolik zákazník zaplatí za určitý počet nakoupených jednotek, například za počet odebraných kusů, za spotřebovanou energii nebo za počet odpracovaných hodin. Jednotková cena se používá, když chceme mít vyšší výnosy díky zákazníkově vyšší spotřebě, naopak když je potřeba zákazníka něčím v jeho spotřebě limitovat, nebo když spotřeba jednotky zákazníkem zároveň znamená spotřebu zdrojů na straně poskytovatele. V dopravě je to například účtování zákazníkovi za počet ujetých kilometrů, protože pro poskytovatele znamená každý kilometr spotřebu paliva, opotřebení vozidla, čas řidiče a eventuálně i platbu za využití pozemních komunikací.

Opakem je paušální cena, kde zákazník platí za neomezený počet jednotek nebo za určité časové období. V některých obchodních modelech je možné jednotku zákazníkovi poskytnout za určitý paušál. Existují i kombinované modely, kdy zákazník po vyčerpání určitého počtu jednotek v paušálu začne platit za každou spotřebovanou jednotku. Pro výpočet a stanovení správného obchodního modelu, který bude pro zákazníky atraktivní nebo který nás odliší od konkurence, je důležité znát nejen jednotkové náklady (pro stanovení ziskovosti či bodu zvratu), ale také jednotkovou cenu, abychom dokázali spočítat, kolik jednotek lze dát do paušálu, aniž bychom se připravili o zisk.

Jednotková cena je tedy měrnou jednotkou za množství odebraných služeb, zboží nebo jiných produktů. Obchodní modely, které jsou založené na jednotkové ceně bývají pro zákazníka srozumitelné a zároveň regulují jeho spotřebu nebo užívání. Jednotková cena je to, co zákazník vidí v nabídce.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.05.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí