ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Jednicové náklady (Unit Costs)
Jednicové náklady jsou náklady vztažené k určitému produktu, výkonu či konkrétní operaci.

Jednicové náklady (anglicky Unit costs) označují náklady, které je možné bezprostředně vztáhnout k určitému výrobku, výkonu či konkrétní operaci. Jednicové náklady jsou klíčovou součástí přímých nákladů a zpravidla je tvoří:

  • Mzdové náklady
  • Spotřebovaný materiál
  • Případně další náklady - např. náklady na licence, patenty, speciální balení, mimořádné náklady na expedici, mimořádné náklady na uvedení výrobku do provozu, školení

Opakem jsou režijní náklady.

Jednicové náklady mohou být spočítané pomocí vzorce a kalkulované na základě výpočtu (typicky ve fázi plánování jiná možnost ani není) nebo se mohou měřit dle skutečnosti (tedy náklady skutečně vynaložené).

K čemu je v praxi třeba znát jednicové náklady?

V praxi se využívají jednicové náklady (ať již plánované nebo reálné) při stanovení při stanovení výrobní ceny jednoho výrobku, od které se pak odvíjí další cenotvorba. Jsou také základem pro další kalkulaci nákladů a při kontrole hospodárnosti vynaložených nákladů. Každá výrobní firma by měla znát skutečné jednicové náklady na výrobu. V případě hromadné výroby jsou náklady na jeden výrobek víceméně ustálené, v případě kusové výroby se budou s největší pravděpodobností lišit. U kusové výroby je vleká pravděpodobnost, že se skutečné jednicové náklady na výrobek mohou lišit a proto je pro firmy nezbytné sledovat jejich skutečnou hodnotu a nespoléhat se na výpočet, kalkulační vzorec.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.09.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí