ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Čeká Vás přijímací pracovní pohovor? Ať jste absolvent nebo chce změnit stávající zaměstnání, je důležité se na pracovní pohovor kvalitně připravit - Pracovní pohovor je obvykle až druhý nebo třetí krok při výběru kandidátů, patříte tedy mezi ty šťastné, které si personalista nebo budoucí nadřízený pozval k osobnímu představení.

How to prepare for a job interviewČeká Vás přijímací pracovní pohovor? Ať jste absolvent nebo chce změnit stávající zaměstnání, je důležité se na pracovní pohovor kvalitně připravit.

Pracovní pohovor je obvykle až druhý nebo třetí krok při výběru kandidátů. Ne každý uchazeč se k pohovoru dostane. Pokud dostanete pozvánku na pracovní pohovor, zvedněte pravou ruku a poplácejte se po levém rameni - patříte mezi ty šťastné, které si personalista nebo budoucí nadřízený pozval k osobnímu představení. Příprava je velice důležitá, protože zkušenému personalistovi nebo manažerovi, který dělá pohovor, stačí pouze několik minut k tomu, aby se rozhodl, zda jste právě Vy tím vhodným uchazečem pro danou pozici. Z tohoto důvodu je potřeba co nejlépe zapůsobit na osobu, která s Vámi povede pohovor.

Jaké jsou nejčastější dotazy při pohovoru?

Záleží samozřejmě na to o jaké pracovní místo či pracovní pozici se ucházíte, ale dá se čekat že na nekteré z uvedených otázek narazíte při každém pohovoru.

 • Jakou práci hledáte?
 • Proč se ucházíte o zaměstnání právě u nás?
 • Co očekáváte od změny místa?
 • Proč odcházíte z předchozího zaměstnání?
 • Jaká byla vaše pracovní náplň a zodpovědnosti v posledním zaměstnání?
 • Jak vypadal váš typický pracovní den?
 • Co vidíte jako svůj největší přínos pro naši společnost?
 • Proč bychom právě vás měli vybrat na tuto pozici?
 • Jak vaše vzdělání koresponduje s požadavky na pozici?
 • Uveďte tři své vlastnosti, které považujete za kladné a tři, které chcete změnit.
 • Jaké máte profesní cíle pro příštích 5 nebo 10 let?
 • Jaké máte zkušenosti s vedením lidí?
 • Jak si představujete své finanční ohodnocení?
 • Kdy byste případně mohl/a nastoupit?

Jak pracovní pohovor probíhá a jak se na něj připravit?

Celý pracovní pohovor můžeme rozdělit do tří základních částí. První krokem je příprava před pracovním pohovorem. Druhým krokem je den konání pohovoru. Třetím a posledním krokem je samotný pracovní pohovor.

Příprava před pracovním pohovorem

Zjistěte si co nejvíce informací o společnosti

Získání maximálního množství informací o společnosti se může velice hodit pro přizpůsobení odpovědí na dané otázky. Zjistěte si přesný název společnosti, produkty, služby, firemní politiku a kulturu, projekty, finanční situaci, velikost či konkurenci). K hledání těchto informací použijte internetové stránky společnosti, sociální sítě, databáze veřejných institucí.

Doporučujeme: Nejlepší informace Vám poskytnou lidé, kteří v organizaci pracují nebo znají někoho, kdo pro danou organizaci pracuje. Tyto informace Vám pomohou přinést důležité body.

Najděte si informace o osobě, která povede Váš pracovní pohovor

Zkuste zjistit, kdo s Vámi bude provádět pracovní pohovor. U menších společností to bude pravděpodobně jedna osoba. U větší společností, které mají vlastní personální oddělení to bude poněkud složitější, ale možná se Vám podaří najít informace o častých otázkách.

Doporučujeme: Zkuste využít internetové vyhledavače pro získání těchto informací. Můžete zde najít zkušenosti předchozích uchazečů o zaměstnání.

Rozdílnost pokládaných otázek u personalistů a budoucích nadřízených

Důležité je zmínit rozdíly mezi pohovorem, který je vedený s personalistou nebo případným budoucím nadřízeným. Zatímco personalista se bude pravděpodobně ptát na šablonové otázky ( Proč chcete pracovat na této pozici?, Jaká je Vaše představa o platu? Kdy můžete nastoupit?). Budoucí nadřízený se Vás zeptá na konkrétní pracovní zkušenosti, odbornost či konkrétní přínosy pro společnost. Dále bude zjišťovat informace o Vaší motivaci, dovednostech, řešení krizových situací a Vaše začlenění do kolektivu.

Otázky, na které musíte znát odpovědi

Zde přikládáme sadu nejčastějších otázek, na které se mohou personalisté či budoucí nadřízení během pracovního pohovoru zeptat.

Popis pracovní pozice

Znalost konkrétní pracovní pozice je velice důležitou součástí přípravy na pohovor. Najděte si veškeré informace, povinnosti a požadavky, které jsou spojené s danou pracovní pozicí. Snažte si vzpomenout, zda jste dané požadavky plnili v minulosti na jiných pracovních pozicích.

Zkušenosti a reference

Připravte se na to, že tazatelé Vám mohou pokládat otázky, které budou souviset s Vašimi zkušenostmi. Tyto znalosti a dovednosti mohou chtít i prokázat (pracovní posudek od předchozího zaměstnavatele).

Nebojte se prokázat Vaše silné stránky. Často se lidé u pohovorů bojí prodat a vyzdvihnout svoje silné stránky. Prodejte svoje silné stránky, charakterové vlastnosti, kvalifikace, zkušenosti či pracovní úspěchy.

Doporučujeme: Během pracovního pohovoru se nebojte pokládat otázky, které se týkají popisu pracovního místa či informací ohledně společnosti. Můžete tak u budoucích zaměstnavatelů prokázat, že máte zájem o dané pracovní místo.

Pohovor v cizím jazyce

Pokud jste ve Vašem CV uvedli, že ovládáte nějaký cizí jazyk, připravte se na možnost, že část nebo i celý pracovní pohovor bude vedený v daném cizím jazyce.

Doporučujeme: Před pohovorem si připravte odpovědi na časté otázky v cizím jazyce. Dále si nastudujte Váš životopis a motivační dopis v dané řeči. Pomůže Vám to k rychlejší reakci na pokládané otázky.

Příprava oblečení na pohovor

Vhodné a slušné oblečení na pohovor může velkým způsobem rozhodnout o Vašem zaměstnání na uházené pozici. Vaše oblečení by mělo být slušné (pro ženy ne příliš vyzývavé), čisté, vyžehlené a vždy o jeden stupeň formálnější než jak se běžně oblékáte.

Doporučujeme: Oblečení si včas vyzkoušejte, zda je Vám pohodlné a zda se v něm cítíte sebejistě. Oblečení by mělo odpovídat pozici, o kterou se ucházíte. Rozhodně neuděláte špatně, pokud se obléknete kvalitně, formálně. Svědčí to o vaší snaze.

5 tipů na závěr

Na závěr přípravy na pracovní pohovor pro Vás máme pět základní tipů, které je potřeba před pracovním pohovorem připravit.

 • Mějte připravené potřebné dokumenty (vytištěný životopis, motivační dopis, pracovní posudek, diplomy, dokumenty a dostatek kopií těchto dokumentů)
 • Zkuste se nahlas představit a odpovědět na nejčastěji kladené otázky.
 • Berte pohovor jako setkání, na kterém ukážete to nejlepší ze sebe.
 • Běžte včas spát, ať ráno nejste unavení a máte dostatek času na příchod na pohovor.
 • Nezapomeňte, že nejdůležitější je včasný příchod na pohovor.

Co dělat v den konání pohovoru?

Nyní si něco řekneme k tomu, co Vás během dne čeká.

Oblékněte se a nezapomeňte na všechny podklady

Této kategorii byla už věnována dostatečná péče již předchozí den. Proto doporučujeme se pohodlně obléci a zkontrolovat všechny doplňky. Nezapomeňte si vzít materiály, které jsou k pracovnímu pohovoru potřeba.

Doporučujeme: Mějte pro každý materiál i potřebné kopie, které můžete tazatelům předat.

Přijďte upravení

Pro někoho je tento bod naprostou samozřejmostí, nicméně i tak stojí za zmínění. Osobní hygiena a včasný příchod mohou rozhodnout o získání pracovního místa. Proto osobní hygienu proveďte důkladně (ostříhané nehty, čisté zuby, učesané vlasy). Pro člověka, který s Vámi povede pohovor není nic horšího, než během rozhovoru s Vámi bojovat s tělesnými pachy.

Doporučujeme: Před pohovorem si vezměte mentolové bonbóny či osvěžovač dechu.

Přijďte včas

Tento bod považujeme za velmi důležitý a pozdní příchod může výrazně rozhodnout o dalším průběhu pohovoru a o Vašem případném zaměstnání. Proto buďte opravdu přesní a přijďte na pohovor včas. Ideálně 10 minut před plánovaným termínem pohovoru. Pokud jste v sídle společnosti ještě nikdy nebyli, naplánujte si cestu den předem.

Doporučujeme: Včasný příchod Vám může pomoci získat představu o firemním prostředí a pomůže Vám se seznámit s firemní kulturou.

Vystupujte slušně, jak je třeba

Vaše vystupování a řeč těla může hodně personalistům napovědět o Vaší osobě. Zkušení personalisté a ředitelé mají zkušenosti k odhalení Vašich vlastností pomocí pohybu těla.

Od první chvíle, kdy vstoupíte do místnosti, snažte se být milí. Usmívejte se a buďte slušní. Za jakékoliv situace nemluvte neslušně (vulgarismy jsou nepřijatelné).

Nepřekřižujte si ruce, nezívejte, nehrbte se a neopírejte se o lokty. Necvakejte s tužkou.

Stisk ruky je více než kdy jindy v této situaci důležitý. Otestujte si stisk ruky s někým, o kom víte, že Vám řekne pravdu (ideálně člen rodiny). Najděte správnou rovnováhu pro stisk, který by neměl být ani silný ani „leklá ryba“. Stisk ruky by měl být především pevný a jistý.

Doporučujeme: Pokud se nedokážete soustředit a máte problém s chvěním rukou. Použijte propisovací tužku, kterou bude konečky prstů držet.

Pár tipů na závěr

I drobné detaily mohou rozhodovat. Mužům doporučujeme, pokud to vyžaduje daná pozice vhodně padnoucí oblek, čisté boty, vhodná psací tužka a desky na potřebné materiály.

Dámám doporučujeme vhodně zvolené oblečení dle konkrétní pozice. V žádném případě nedoporučujeme vyzývavé oblečení.

Pro obě pohlaví platí kvalitní osobní hygiena, čisté a příjemné oblečení.

Jak se chovat při samotném pracovním pohovoru?

Před námi je poslední a nejdůležitější kapitola a část v přípravě na Váš pracovní pohovor, který může rozhodnout o Vašem dalším kariérním rozvoji.

Vypněte si mobilní telefon

Mobilní telefon musí být během pohovoru vypnutý nebo alespoň vypnuté vyzvánění bez vibrací. Není trapnější situace, když Vám během rozhovoru začne zvonit telefon a musíte se omlouvat.

Doporučujeme: Telefon zcela vypněte.

Vstup do místnosti

Snažte se být přirození a v žádném případě si nesnažte hrát na osobu, kterou ve skutečnosti nejste. Buďte pozitivní a usmívejte se. Nezapomeňte, že Vaše podání ruky o Vás hodně vypovídá. Počkejte, dokud Vás vyzvou a až následně se posaďte.

Rozhovor

Nezahajujte konverzaci, poslouchejte a nepřerušujte personalistu či případného nadřízeného.

Ovládejte pohyby svého těla, používejte gestikulaci (ale ne příliš).

Snažte se vyjadřovat přesně, srozumitelně a nemluvte rychle ani pomalu. Vaše odpovědi se musí týkat výlučně profesionální kariéry.

Přirozenou formou vyjadřujte zájem a Vaše silné stránky.

Čemu se během rozhovoru vyhnout

Nesnažte se vytvořit mylný dojem o Vaší osobě. Pokud to nevyžaduje situace, nepoužívejte technické detaily.

Nevyhýbejte se odpovědím. Nekritizujte svoje kolegy a nadřízené.

Nepřebírejte vedení pohovoru. Diskuzi musí vést zástupce společnosti.

Doporučujeme: V žádném případě nelžete. Dřív nebo později se na to přijde a vyhnete se tak nepříjemným situacím.

Pokládejte otázky

Pokud Vám během pohovoru nebylo odpovězeno na potřebné otázky, které se týkají daného pracovního místa, nebojte se zeptat.
Pokud při pohovoru uspěji, na které úlohy se budu muset soustředit v první řadě?

 • Zaškolíte mě na tuto pozici?
 • Mám velký zájem o tuto pozici. Myslíte si, že jsou moje zkušenosti dostatečné pro získání pozice, o kterou se ucházím?
 • Jaká je kultura vaší společnosti?
 • Kdo bude mým přímým nadřízeným?
 • Budu mít nějaké podřízené? Kolik?
 • Jaké pravomoci má tato pozice?
 • Je možné, abych byl/a součástí procesu náboru v případě, že bude potřeba přijmout nového člena týmu?
 • Jaké by byly případné další kroky výběrového řízení?
 • Jaká je organizační struktura oddělení, na kterém bych působil/a?
 • Jaké postavení má vaše společnost na místním, regionálním a světovém trhu?

Závěr pohovoru

Na závěr pohovoru nezapomeňte poděkovat za pozvání. Můžete se zeptat, jaké budou další kroky při výběrovém řízení. Příjemně se s účastníky rozlučte.

Věříme, že Vám předchozí obsah pomůže k získání požadovaného místa. Pokud však neuspějete, nebuďte zklamaní. Každý pohovor, kterého se účastníte, Vám zlepší Vaše dovednosti a lépe Vás připraví na následující. Poučte se ze svých chyb a příště to určitě vyjde.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená