ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je ISO 14001 Systémy environmentálního managementu (Environmental management system)
ISO 14001 je označení standardu pro řízení životního prostředí v organizaci. ISO 14001 je součástí rodiny ISO 14000 a je součástí mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO(International Organization for Standardization).

ISO 14001 je označení standardu pro řízení životního prostředí v organizaci. ISO 14001 je součástí rodiny ISO 14000 a je součástí mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO(International Organization for Standardization).

Norma ISO 14001 je světově nejuznávanější a nejpoužívanější normou používanou pro systémy řízení životního prostředí. Tento standard vyžaduje, aby organizace identifikovala všechny environmentální dopady svého podnikání včetně souvisejících aspektů. Navíc definuje cíle v oblasti životního prostředí a zavádí opatření pro zlepšení výkonnosti formou zlepšování procesů v oblastech s významnou prioritou. Hlavními prvky této normy jsou:

  • Environmentální politika
  • Plánování
  • Zavedení a provoz
  • Kontrola a nápravná opatření
  • Hodnocení managementem

Využití normy ISO 14001 v praxi: Norma ISO 14001 je určena jak pro organizace soukromého i veřejného sektoru, bez ohledu na jejich velikost nebo lokalitu. Specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu. Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků a k plnění právních či jiných požadavků. ISO 14001 pomáhá v organizaci zavést nejlepší praxe pro aktivní řízení vlivu činnosti na životní prostředí.

Aktuální revidovaná verze se označuje ISO 14001:2004

Další významné standardy týkající se řízení procesů v organizaci jsou:

Co Vám říká ISO? Test

Zobrazit detail
Test již absolvovalo 5911 uživatelů s průměrným výsledkem 58.23%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: 20 min.

Související pojmy a metody:

Související instituce:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí