ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je ISIC (International Standard Industrial Classification) - mezinárodní standard klasifikace průmyslu
ISIC (International Standard Industrial Classification) je mezinárodní standard klasifikace průmyslových činností a odvětví vytvořená Organizací spojených národů.

ISIC (International Standard Industrial Classification) je mezinárodní standard klasifikace průmyslových činností a odvětví vytvořená Organizací spojených národů. Poslední platná revize (Rev 4) je z roku 2008. Z členění ISIC vznikla celá řada dalších klasifikací, například evropská NACE.

K čemu je klasifikace ISIC?

Klasifikace průmyslu ISIC se používá především pro mezinárodní statistiky a srovnání ekonomických aktivit v jednotlivých zemích, pro srovnání zaměstnanosti, HDP a podobně.

Jaké je hlavní členění průmyslových činností dle ISIC?

Hlavní členění ISIC je následující.

 • A Zemědělství, lesnictví, rybářství
 • B Těžba a dobývání
 • C Zpracovatelský průmysl
 • D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace vzduchu
 • E Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi
 • F Stavebnictví
 • G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
 • H Doprava a skladování
 • I Ubytování, stravování a pohostinství
 • J Informační a komunikační činnosti
 • K Peněžnictví a pojišťovnictví
 • L Činnosti v oblasti nemovitostí
 • M Profesní, vědecké a technické činnosti
 • N Administrativní a podpůrné činnosti
 • O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
 • P Vzdělávání
 • Q Zdravotní a sociální péče
 • R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
 • S Ostatní činnosti
 • T Činnosti domácností
 • U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Související pojmy a metody:

Související instituce:

 • OSN (Organizace spojených národů)
předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 24.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí