ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Ishikawův diagram
Ishikawův diagram je jednoduchá analytická technika pro zobrazení a následnou analýzu příčin a následků, jejíž duchovním otcem je Kaoru Ishikawa.

Ishikawův diagram (Ishikawa diagram) nazývaný též diagram příčin a následků, diagram rybí kosti, nebo Ishikawa je jednoduchá analytická technika pro zobrazení a následnou analýzu příčin a následků, jejímž duchovním otcem je Kaoru Ishikawa

Princip diagramu Ishikawa vychází z jednoduché kauzality - každý následek (problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Jeho cílem je tedy analýza a určení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému.

Kde lze v praxi využít Ishikawa diagram?

Vzhledem ke své univerzálnosti nachází Ishikawův diagram uplatnění v oblasti kvality při hledání příčin nekvality, ale také v oblasti rizik či řešení problémů. Často je používán při týmových technikách hledání řešení, jako je například brainstorming. Při řešení problému se v diskusi nebo pomocí jiné analytické techniky systematicky hledají jeho možné příčiny a znázorňují se formou rybí kostry (odtud jeho pojmenování).

Příčiny se většinou hledají v základních dimenzích - následující seznam uvádí 8 typických dimenzí používaných ve výrobě (8M).

  • Man power - People (Lidé)  - příčiny způsobené lidmi
  • Methods (Metody) - příčiny způsobené pravidly, směrnicemi, pravidly, legislativou či normami
  • Machines (Stroje) - příčiny způsobené zařízením, jako jsou stroje, počítače, nářadí , nástroje
  • Materials (Materiál) - příčiny způsobené vadou nebo vlastností materiálů
  • Measurements (Měření) - příčiny způsobené nevhodným nebo špatně zvoleným měřením
  • Mother nature - Environment (Prostředí) - příčiny způsobené vlivem prostředí - teplotou, vlhkostí, nebo také kulturou
  • Management  - příčiny způsobené nesprávným řízením
  • Maintenance - příčiny způsobené nesprávnou údržbou

Ishikawův diagram je možné použít jak zpětně pro hledání příčiny problému, tak dopředně při návrhu výrobku pro preventivní určení a eliminaci možných příčin produktů.

managementmania-ishikawa-diagram

Poznámka: Ishikawa diagram se dá znázorňovat formou mentální mapy a lze využít příslušný software (například Freeplane).

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí