ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je ICB (IPMA Competence Baseline)
Projektový manažer (Project manager), někdy též manažer projektu. Osoba určená organizací a odpovědná za dosažení stanovených cílů projektu.

ICB (IPMA Competence Baseline) – nepřekládá se, používá se zkratka ICB. Jedná se o mezinárodní standard kompetencí projektového řízení, tzn.vedoucího projektu a projektového týmu, kterou vydává IPMA. Českou národní organizací IPMA je Společnost pro projektové řízení (SPŘ je sdružení firem a jednotlivců zabývající se řízením projektů). Ta překládá a vydává mimo jiné Národní standard kompetencí projektového řízení, což je lokalizace Competence Baseline pro Českou republiku.

Standard kompetencí projektového řízení ICB  rozlišuje a podrobně popisuje tři základní okruhy kompetencí v rámci takzvaného oka kompetencí (ICB competence eye) a to na technické kompetence, behaviorální a kontextové kompetence. Tento způsob stanovení manažerských dovedností je podobný přístupu, který již v roce 1974 publikoval Robert S. Katz - viz Manažerské dovednosti.

IPMA oko kompetencí

  TECHNICKÉ KOMPETENCE  

  TECHNICAL COMPETENCES  

Úspěšnost řízení projektu

Project management success

Zainteresované strany

Interested parties

Požadavky a cíle projektu

Project requirements and objectives

Rizika a příležitosti

Risk and oportunity

Kvalita

Quality

Organizace projektu

Project organisation

Týmová práce

Teamwork

Řešení problémů

Problem resolution

Struktury v projektu

Project structures

Rozsah a dodávané výstupy projektu

Scope and deliverables

Čas a fáze projektu

Time and project phases

Zdroje

Resources

Náklady a financování

Cost and finance

Obstarávání a smluvní vztahy

Procurement and contract

Změny

Changes

Kontrola, řízení a podávání zpráv

Control and reports

Informace a dokumentace

Information and documentation

Komunikace

Communication

Zahájení

Start-up

Ukončení

Close-out

  BEHAVIORÁLNÍ KOMPETENCE

  BEHAVIOURAL COMEPETENCES

Vůdcovství

Leadership

Zainteresovanost a motivace

Engagement and motivation

Sebekontrola

Self-control

Asertivita

Assertiveness

Uvolnění

Relaxation

Otevřenost

Openness

Kreativita

Creativity

Orientace na výsledky

Results orientation

Výkonnost

Efficiency

Diskuze

Consultation

Vyjednávání

Negotiation

Konflikty a krize

Conflict and crisis

Spolehlivost

Reliability

Porozumění hodnotám

Values appreciation

Etika

Ethics

  KONTEXTOVÉ KOMPETENCE

  CONTEXTUAL COMPETENCES

Orientace na projekt

Project orientation

Orientace na program

Programme orientation

Orientace na portfolio

Portfolio orientation

Realizace projektu, programu a portfolia

Project, programme and portfolio implementation

Trvalá organizace

Permanent organisation

Byznys

Business

Systémy, produkty, technologie

Systems, products and technology

Personální management

Personnel management

Zdraví, bezpečnost, ochrana ţivota a ţivotního prostředí

Health, security, safety and environment

Finance

Finance

Právo

Legal

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.06.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí